Faculty of Nursing

Faculty Board

  • Prof. Dr. Emel EGE

(Başkan)

  • Prof. Dr. Filiz HİSAR

(Üye)

  • Prof. Dr. Emine GEÇKİL

(Üye)

  • Doç. Dr. Serpil YÜKSEL

(Üye)

  • Doç. Dr. Saide FAYDALI

(Üye)

  • Dr. Öğr. Üyesi Serpil SU

(Üye)