Faculty of Nursing
18.03.2024

Kısa Sınav Takvimi

Dersin Adı Kısa sınav Tarih Saati Derslik
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı 30.04.2024 13:00-13:30 Derslik D6
Aile Planlaması Danışmanlığı 19.03.2024 13.00:13:30 Derslik K1
Biyoistatistik 16.05.2024 13.00-13.30 Derslik D6
Derslik K1
Hemşirelik esasları 27.03.2024 09.00-09.30 Derslik M2
Derslik M7
Derslik K1
Akademik Türkçe 28.03.2024 08.30-09.00 Derslik M2