Department of Sogiology
30.03.2018

AL FARABİ KAZAK MİLLİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMÜMÜZDEKİ DOKTORA SEMİNER SUNUMU

Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Felsefe Fakültesi Dini ve Kültürel Çalışmalar bölümünde misafir öğretim üyesi olan Sosyoloji Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşğın’ın danışmanlığındaki doktora öğrencileri Saltanat Assanova ve Aselya Buzheyeva, 15.03.2018 tarihinde saat 15.00’da Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Seminer Odasında doktora programlarının seminer sunumunu gerçekleştirmiştir. Sunuma Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim elemanlarıyla aynı bölümlerin yüksek lisans ve doktora öğrencileri dinleyici olarak katılmıştır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Bayram Sürekli’nin tercümanlık yaptığı seminerde Saltanat Assanova “Fenomenolojik Olarak Kazakistan’da Yeni Paganizm” konulu, Aselya Buzheyeva ise “Kazakistan’daki Dini Bilincin Evrimi” konulu doktora çalışmalarının seminerini gerçekleştirmiştir.

 

PHD SEMINAR PRESENTATIONS MADE IN OUR DEPARTMENT BY THE STUDENTS OF AL FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY

Mrs. Saltanat Assanova and Mrs. Aselya Buzheyeva, who have been maintaining their PhD studies at Al Farabi Kazakh National University Department of Religious and Cultural Studies under the supervision of Guest Professor Ahmet Tasgin, a full-time professor at Necmettin Erbakan University Sociology Department in Turkey, have presented their PhD seminars at Necmettin Erbakan University Sociology Department Seminar Class on 15th of March, 2017 at 15.00 o'clock. Among the audience were the teaching staff and Master's/PhD students of Sociology, Turkish Language and Literature, and International Relation departments. When Assanova's subject was based on new paganism in Kazakhstan in a phenomenological perspective, Buzheyeva's topic was mainly about the evolution of religious consciousness in Kazakhstan.

Translation of the Seminars from Kazakh to Turkish (and vice versa) has been maintained by Bayram Surekli, who is a Master's students at Necmettin Erbakan University Institute of Social Sciences Sociology of Religion Programme.

Assanova and Buzheyeva have passed their Seminar level from Professor Ahmet Tasgin's part and they were encouraged to advance in their PhD theses.

For more information about Al Farabi Kazakh University Department of Religious and Cultural Studies, please visit the following web-site.

http://kaznu.kz/en/10844/page/