Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

PROF.DR. İSMAİL HAKKI ATÇEKEN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
İslam Tarihi Anabilim Dalı

E-posta : iatceken@erbakan.edu.tr
Kitaplar
1. Muhtasar Siyer-i Nebi aleyhisselam
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI, Yayın Yeri: Hikmetevi Yayınları, ISBN: 9786058041776
2019
2. Muhtasar Siyer-i Nebi aleyhissselam
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI, Yayın Yeri: Hikmetevi Yayınları, ISBN: 9786058041776
2019
3. Fetihleri Anlamak Fatihleri Anmak
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI, Yayın Yeri: 1001 Matbaa, ISBN: 9786058195295
2019
8. İslam Tarihi-II
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI, Yayın Yeri: Hikmetevi Yayınları, ISBN: 978-605-351-355-1
2018
9. İslam Tarihi-1
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI, Yayın Yeri: Hikmetevi Yayınları, ISBN: 978-605-351-328-5
2018
10. İslam Tarihi-1
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI, Yayın Yeri: Hikmetevi Yayınları, ISBN: 978-605-351-328-5
2018
12. Asr ı Saadet Dünyası Diğer İnanç Mensuplarıyla İlişkiler
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI, Yayın Yeri: Siyer Yayınları, ISBN: 9786054620227
2016
13. Asr ı saadet Dünyası Hz Peygamber in Kişiliği ve bazı Özellikleri
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI, Yayın Yeri: Siyer Yayınları, ISBN: 9786054620340
2016
14. Asr Saadet Dünyası Diğer İnanç Mensuplarıyla İlişkiler
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI, Yayın Yeri: Siyer Yayınları, ISBN: 9786054620227
2016
18. Konya Ansiklopedisi
ATÇEKEN İ. HAKKI, Yayın Yeri: Konya Kültür A.Ş., ISBN:
2011
19. Konya Ansiklopedisi
ATÇEKEN İ. HAKKI, Yayın Yeri: Konya Kültür A.Ş., ISBN:
2010
20. Hazreti Peygamber ve Sevgi
Atçeken. İsmail Hakkı, Önkal. Ahmet, Kapar. M Ali, Önkal, Ahmet, Kapar, M Ali, Yüksel, A Turan, Varol, M Bahaüddin, Yayın Yeri: Sebat Ofset, ISBN:
2007
21. Emeviler de Yönetimin Süfyaniler den Mernaviler e Geçişi
ATÇEKEN İ. HAKKI, Yayın Yeri: İdeal, ISBN:
2007
22. İslam Tarihine Oryantalistik Yaklaşımlar Emeviler Dönemi Örneği
ATÇEKEN İ. HAKKI, Yayın Yeri: İdeal, ISBN:
2007
23. Endülüs ün fethi ve Mûsâ b Nusayr
ATÇEKEN İ. HAKKI, Yayın Yeri: Araştırma Yayınları, ISBN: 975-6788-06-2
2002
24. Devlet Geleneği Açısından Hişam b Abdülmelik
ATÇEKEN İ. HAKKI, Yayın Yeri: Ankara Okulu Yayınları, ISBN: 975-8190-33-4
2001
25. Hz Peygamber in Yaudilerle Münasebetleri
ATÇEKEN İ. HAKKI, Yayın Yeri: Marifet Yayınları, ISBN: 975-359-088-1
1996