Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
25.07.2015

DESTEGÜL Güzel San'tlar Mektebi Üstâdları Fakültemizde

Türkiye’nin en önemli san’at kuruluşlarından olan Alvarlı Efe Hazretleri Vakfı Destegül Güzel Sanatlar Mektebi hocaları 20 Mayıs 2015 Çarşamba günü fakültemiz sergi salonunda Uygulamalı Türk-İslâm San’atları Sergisi açtılar.

Hüsn-i Hat’ta: Halime Dündar, Esma Selimoğlu

Tezhîb’te: Arş. Gör. Fatma Şeyma Boydak, Esma Demirkesen

Ebrû’da: Betül Koyuncu, Ayşe Temel

Minyatür’de: Halime Güler Yağcı, Şükran Şavlı hocalar bu san’atları uygulamalı olarak İlâhiyat Fakültesi öğrenci ve öğretim üyelerine tanıttılar.

Fakültemiz “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi etkinliğinde Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN rehberliğinde Özge Sarıkaya, Emine Küçük, Emine Dost, Neclâ Kuru, Ayşegül Karabulak’ın düzenlediği programı, başta Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ olmak üzere çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci ilgiyle takip etti.