Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
14.10.2020

İntibak İşlemleri

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİNİN

MADDE 5- (1) Öğrenciler daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu dersler için muafiyet taleplerini en geç eğitim-öğretim yılı ders başlama tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde yapmalıdır. Ancak, eğitim-öğretim başladıktan sonra kayıt yaptıran öğrenciler kayıt tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde muafiyet talebinde bulunabilir. Öğrencilerin Üniversiteye kayıt tarihlerinden önce almış ve başarmış oldukları derslere ilişkin sonraki yarıyıl/yıllarda yapacakları muafiyet talepleri ya da muafiyet ve intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekleri kabul edilmez. İleriki yarıyıl/yıllarda ders başlama tarihinden itibaren 10 iş günü içinde olmak koşulu ile sadece eğitim-öğretim programlarına sonradan eklenecek dersler ve kayıt tarihinden sonra farklı birim ya da yükseköğretim kurumlarından aldığı dersler için muafiyet talebi bulunanlar değerlendirilir.

1-  5. Madde de belirtilen esaslar gereğince intibakını isteyen öğrencilerin 16.10.2020 tarihi mesai saatine kadar Dekanlığımıza dilekçe ile müracaat etmeyen öğrencilerin intibakları kabul edilmeyecektir.


6. Madde (18) Muafiyet ve intibakla ilgili, Birim Yönetim Kurulu kararı Öğrenci Bilgi Sistemine işlendiği gün öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır. Muafiyet ve intibak işlemleri hakkındaki kararlara yönelik itirazlar, Birim Yönetim Kurulu kararının Öğrenci Bilgi Sistemine işlendiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde ilgili birime yapılır. 

2-Öğrencilerimizin intibakları yapılmıştır. Öğrencilerin obs de bulunan müfredat durumundan muaf olan derslerini kontrol etmeleri gerekmektedir. İtirazı olan öğrencilerimizin 6. Madde de belirtilen itiraz zamanına göre hareket etmeleri gerekmektedir.

3- 2020-2021 eğitim öğretim yılında Hazırlık sınıfı okuyan öğrencilerimiz,  hazırlık sınıfından geçtikleri zaman intibak için dilekçe verebilirler.