Faculty of Science
30.11.2023

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav (Vize) Mazeret Sınavı

2023-2024 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavlarına girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri  yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerimiz için Mazeret Sınavları 25-28 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Mazeret Sınavı başvuruları şahsen yapılacaktır.

Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi için tıklayınız...


MAZERET VE MAZERET SINAVINA DAİR YÖNETMELİĞİMİZİN İLGİLİ MADDELERİ;

MADDE 12 – (1)  e)   (Değişik:RG-26/9/2022-31965) Mazeret sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır. Mazeret sınavı başvuruları 18 inci maddede belirtilen süre içinde yapılır. Mazeret sınavları ve sonuçları en geç genel sınavlardan bir hafta önce tamamlanır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, dekanlık veya müdürlükçe ilan edilen gün, yer ve saatte kullanırlar. Öğrenciler, raporlu oldukları süre içinde sınavlara giremezler. Raporlu olduğu süre içerisinde sınava giren öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.
 
MADDE 18 – (1) (Değişik:RG-26/9/2022-31965) Üniversite tarafından belirlenen, haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde, dekanlığa veya müdürlüğe mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Öğrenciler mazeretli oldukları sürede devamsız sayılırlar. Öğrencilerin sunacağı herhangi bir mazeret devamsızlık konusunda muafiyet sağlamaz.