Department of Mechanical Engineering
25.05.2022

İmalat Stajı hakkında önemli duyuru!

2021-2022 Bahar dönemi sonunda İmalat Stajı maksimum 30 iş günü minimum 20 iş günü olacak şekilde yapılacaktır. Bu stajı sadece 2. sınıf, staj yapmayan veya stajı kabul edilmeyen üst sınıf öğrencileri yapacaktır. 1. sınıf öğrencileri staj yapmayacaklardır. Aynı yaz döneminde hem imalat hem de organizasyon stajı yapılamayacaktır. Sadece staj hariç diğer tüm derslerinden başarılı olan ve yalnızca stajları kalan öğrenciler yazın hem imalat hem de organizasyon stajlarını birlikte yapabilecektir.

Staj yapacak her öğrencinin staj yönergesini dikkatli okumasını ve Form 3 deki kriterlere göre “İmalat Stajına” uygun bir firma bulması gerekmektedir. Ayrıca aşağıda belirtilen formları (FORM 1-2-3-4) doldurup gerekli yerler firma yetkilisine imzalatıp en geç 14 Temmuz 2022 tarihine kadar bölüm staj komisyonu üyesi Öğr. Gör. Vehbi BÜLÜÇ'e teslim etmesi gerekmektedir. Formlarda bilgi eksiklikleri bulunması ve İmalat Stajına uygun olmayan firmaların tespit edilmesi durumunda başvurular geçersiz kabul edilecektir.

FORM 1

FORM 2

FORM 3 (Staja uygun olması için en az 3 prosesin bir firmada olması gerekmektedir. Ayrıca staj yapılacak firmada en az 1 Makine Mühendisi çalışıyor olmalıdır.)

FORM 4

STAJ AŞAMALARI

Not: Staj iş günü hesaplamalarında Resmi Tatil günlerini dikkate alınız.