Department of Civil Engineering
13.05.2024

AİİT, Türk Dli, Yabancı Dil Sınavları hakkında

AİİT, Türk Dli, Yabancı Dil ve Eleştirel Düşünme derslerinin vize sınavlarına itiraz edenler Arş.Gör. Muhammet Uçar ile görüşebilirler.