Institute of Educational Sciences
28.02.2024

Araştırma İzni (Doç. Dr. Seda OKUMUŞ)

atürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda OKUMUŞ'un "Yedi İlke Doğrultusunda Bütünleşik Eğitim-Öğretim Uygulamaları ile Akademik Personelin Niteliklerinin Geliştirilmesi Eğitim Öğretimin Kalitesinin Artırılması ve Sürecin Etkililiğinin Değerlendirilmesi" adlı çalışması kapsamında anket yapma isteği aşağıda belirtilmiştir.

Öğretim elemanları için: https://forms.gle/pspYDSm1UCYYze389
Öğrenciler için: https://forms.gle/vkXbAnJEFZw8GgSU6