Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Ramazan Şener

İletişim:

Tel: 0 332 320 21 86 / 2403

E-mail: rsener@erbakan.edu.tr

EĞİTİM BİLGİLERİ

2005: Selçuk Üniversitesi Soysal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü Yönetim Organizasyon Ana Bilim Dalı (Yüksek Lisans)

2001: Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi (Lisans)

1995: Ankara Bahçelievler Cumhuriyet Lisesi (Lise)

İŞ DENEYİMİ

2019 - ........: Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Fakülte Sekreteri

2016 - 2019: Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Sekreteri

2013 - 2016: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dai. Bşk. Şube Müdürü

2012 - 2013: Necmettin Erbakan Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dai. Bşk. Şube Müdürü

2010 - 2011: Konya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Fakülte Sekreteri

2007 - 2010: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mali Hizmetler Uzmanı

2005 - 2007: Selçuk Üniversitesi Şef

2003 - 2005: Selçuk Üniversitesi Memur

1999 - 2003: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Memur

YAYINLAR

(a) Kitaplar

1) ŞENER Ramazan, “Son Değişikliklerden Sonra Açıklamalı - Kararlı - Örnekli Kamu İhale Kanunu”, Legal Yayınevi, İstanbul 2010 (sayfa1024)

      (b) Ulusal Dergilerde Yayınlanan Bazı Makaleler

 1. ŞENER Ramazan, “6111 Sayılı Kanun’un Kamu İhalelerine İlişkin Hükümleri”, Güncel Mevzuat Dergisi, Sayı 62, 2011 Nisan, Ankara.
 2. ŞENER Ramazan, “7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nda Yapılan Son Değişiklikler”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, 87.Sayı, 2011 Mart, İstanbul.
 3. ŞENER Ramazan, “Elektronik Kamu Alımları Platformu”, Güncel Mevzuat Dergisi, Sayı 60, 2011 Ocak, Ankara.
 4. ŞENER Ramazan, “2011 Yılı Kamu Kesiminde Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları”, E-Yaklaşım Dergisi, 218.Sayı, 2011 Şubat, Ankara.
 5. ŞENER Ramazan, “2009 Yılı Kamu Alımı İstatistiklerine İlişkin Bir Değerlendirme”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, 81.Sayı, 2010 Eylül, İstanbul.
 6. ŞENER Ramazan, “Maliye Bakanlığı E-Fatura Kullanımı İçin Düğmeye Bastı. E- Fatura Uygulamasından Yararlanmak İsteyen Mükelleflerce Yapılması Gereken İşlemler”, Legal Mali Hukuk Dergisi, 65.Sayı, 2010 Mayıs, İstanbul.
 7. ŞENER Ramazan, “Kamu İhale Kurumu E-İhale İçin Düğmeye Bastı: İdareler ile Gerçek ve Tüzel Kişilerce Yapılması Gereken İşlemler ”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, 76.Sayı, 2010 Nisan, İstanbul.
 8. ŞENER Ramazan, “Kamuoyunda KEY Olarak Bilinen Konut Edindirme Yardımları Ödemelerinde Yaşananlar ve Gelinen Son Durum”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, 75.Sayı, 2010 Mart, İstanbul.
 9. ŞENER Ramazan, “Kamu Kesiminde Harcırah ve Özellik Arz Eden Hususlar”, E-Yaklaşım Dergisi, 205.Sayı, 2010 Ocak, Ankara.
 10. ŞENER Ramazan, “Kamu Personeli ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Fertleri İçin Sağlıkta Yeni Dönem”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, 74.Sayı, 2010 Şubat, İstanbul.
 11. ŞENER Ramazan, “Son Yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliği İle Kamu Alımlarında Getirilen Yenilikler”, E-Yaklaşım Dergisi, 203.Sayı, 2009 Kasım, Ankara.
 12. ŞENER Ramazan, “Son Değişiklerden Sonra 4734 sayılı Kanun’un “Pazarlık Usulü” Başlıklı 21. Maddesine Genel Bir Bakış”, Dergiden Mevzuat Takip Sistemi Dergisi, 41.Sayı, 2009 15 Kasım – 15 Aralık, İzmir.
 13. ŞENER Ramazan, “Sağlıkta Muayene Katılım Payı Süreci ve Gelinen Son Nokta”, Mali Kılavuz Dergisi, Sayı 46, 2009 Ekim - Aralık, Ankara.
 14. ŞENER Ramazan, “Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler”, Mali Kılavuz Dergisi, Sayı 45, 2009 Temmuz - Eylül, Ankara.
 15. ŞENER Ramazan, “Kamu Alımlarında 5812 Sayılı Kanunla Getirilen Değişiklikler”,  Güncel Mevzuat Dergisi, Sayı 40, 2009 Nisan, Ankara.

      KATILDIĞI EĞİTİM ve SEMİNERLER

 1. 12 – 13 Eylül 2018 Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi
 2. 03 - 05 Mart 2018 Gebze TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünde (TÜSSİDE) Kalite ve Strateji Çalıştayı
 3. 20 – 23 Şubat 2013, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarına Özel Mevzuat Bilgilendirme Eğitim Semineri
 4. 19 – 23 Haziran 2013 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce Desteklenen Projelerde Destekleme Süreçleri, Ayniyat Süreçleri, BAP ile İlgili Kanunlar Yönetmelikler ve Kamu İhale Mevzuatına Göre Satın Alma Yöntemleri Eğitim Semineri
 5. 1 – 4 Mayıs 2009, Afyon Kocatepe Üniversitesi İç Kontrol Sistemi Eğitim Semineri
 6. 03 – 14 Kasım 2008 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından verilen Mali Hizmetler Uzmanları Eğitim Programı
 7. 10 – 14 Ağustos 2008, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Semineri
 8. Mayıs – Haziran 2008 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından verilen Performans Programı Hazırlama Eğitimi
 9. Selçuk Üniversitesi Temel Bilgisayar ve MS Ofis Kuru Eğitim Programı Mart 2007
 10. Hacettepe Üniversitesi Piyasa Ekonomisini ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi tarafından verilen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Analitik Bütçe Sertifikalı Eğitim Programı 4 – 8 Temmuz 2006