Strategy Development Department
08.12.2023

Maaş, Ek Ders ve Kişi Borçları Eğitimi Verildi

Birimimiz Daire Başkan V. Öğr. Gör. Dr. Abdullah Zübeyr Akman, Şef Oğuzhan Şekerci ve Bilgisayar İşletmeni Veysel Selman Oral’ın katılımları ile Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesi, Sağlık Yerleşkesi ve Köyceğiz Yerleşkesinde bulunan Fakülte ve Yüksekokul mutemetlerine maaş, ekders ve kişi borçlarıyla ilgili eğitim verilmiştir.