Student Affairs Department
06.04.2022

Ukrayna'da Eğitim Alan Öğrencilerin Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci Başvuru İşlemleri

UKRAYNA-RUSYA  SAVAŞI NEDENİYLE UKRAYNA’DAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA EĞİTİM GÖREN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTEMİZ PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞLERİ VE ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU İŞLEMLERİ​

► Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim programlarında kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin Üniversitemiz programlarına yatay geçiş başvuruları basvuru.erbakan.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır. Yatay geçiş ve özel öğrencilik işlemleri ile ilgili başvuru koşulları, istenen belgeler, yatay geçiş takvimi ve yatay geçiş kontenjanları aşağıda belirtilmiştir.

1. YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI


► Ukrayna’da faaliyet gösteren ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınan 
bir Yükseköğretim kurumunda örgün (yüz yüze) eğitim veren bir diploma programına 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz dönemi ve önceki dönemlerde kayıt yaptırmış ve bu diploma programının hazırlık sınıfı, ara sınıfları veya son sınıfında bulunan öğrenciler, ÖSYS/YKS Kılavuzundaki şartlar çerçevesinde Üniversitemizde bulunan eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilir.
Üniversitemiz programlarına yatay geçiş işlemleri üç başlık altında değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız...

A) Başarı Sıralaması Şartı Aranan Programlara Yatay Geçiş Başvurusu Yapılabilmesi İçin; 

Ukrayna’daki programa kayıt yapılan yıldaki;

►  ÖSYS/YKS’ ye girmiş ve kılavuzda yayımlanan başarı sırasına sahip olunması veya
► ÖSYS/YKS’ye girmemiş ise Ukrayna’daki programa kayıt yapılan yıldaki ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları listelerinde başarı sırası aranan programlar için anılan kılavuzlarda aranan sıralama şartının sağlanması gerekmektedir. ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları sıralamasında olan yükseköğretim kurumlarının diploma programına ulusal veya uluslararası sınav sonucu ile kayıt yaptırmış öğrencilerin Üniversitemizin ilgili yılda kabul ettiği uluslararası sınav asgari puan şartını sağlamış olmaları gerekmektedir.

     Üniversitemiz tarafından kabul edilen Uluslararası sınav asgari puanları için tıklayınız.
► Ülkemizde yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına saydırarak kayıt yaptıran öğrencilerin de yukarıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir.

B) Başarı Sıralaması Şartı Aranmayan Programlara Yatay Geçiş Başvurusu Yapılabilmesi İçin;

Ukrayna’daki programa kayıt yapılan yıldaki;
► ÖSYS/YKS’de başarı sırası aranmayan programlarda Türkiye’de ilgili yıldaki eşdeğer diploma programının ÖSYS/YKS sınavında en düşük taban puanına veya daha yüksek bir puana sahip olunması veya özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvurularda programın ilgili yılın ÖSYS/YKS’de özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanına sahip olunması (ilgili programların özel yetenek sınavı yapma hakkı saklıdır) veya ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları listelerinde ilk 1000’de olan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olunması gerekmektedir.

► ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları listelerinde ilk 1000’de olan yükseköğretim kurumlarının diploma programına uluslararası sınav sonucu ile kayıt yaptırmış öğrencilerin Üniversitemizin ilgili yılda kabul ettiği uluslararası sınav asgari puan şartını sağlamış olmaları gerekmektedir.

     Üniversitemiz tarafından kabul edilen Uluslararası sınav asgari puanları için tıklayınız.
► Ülkemizde yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına saydırarak kayıt yaptıran öğrencilerin de yukarıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir.

C) Meslek Yüksekokullarına (Önlisans Programlarına) Yatay Geçiş Yapılabilmesi İçin;

► Ukrayna’daki bir programa başvurup o program için gerekli hazırlık sınıfında okuyanlar da dahil olmak üzere, ilgili yükseköğretim programına kayıt oldukları yıldaki YGS/TYT puanları ile meslek yüksekokul programlarımızın o yıldaki taban puanını karşılamak şartıyla önlisans programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunulabilir.

Mevzuat

► Necmettin Erbakan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 Necmettin Erbakan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Başvuru Aşamasında İstenilen Belgeler ve Açıklamalar

► 

Kimlik: Kimlik örneği, (Zorunlu)

Öğrenci Belgesi: Ukrayna’da öğrenim gördüğünüz Üniversiteden alacağınız öğrenci belgesinin Türkçe tercümesi (Zorunlu)

► 

Not Belgesi/ Transkript: Öğrenim gördüğünüz Üniversiteden aldığınız bütün dersleri ve bu derslerden aldığınız notları ve genel ağırlıklı not ortalamasını gösteren resmi onaylı belgenin Türkçe tercümesi (Zorunlu değil)

 ►

ÖSYM Sonuç Belgesi veya Uluslararası Sınav Sonuç Belgesi: Üniversiteye kayıt yaptırdığınız yıldaki ÖSYM puanlarınızı gösteren belge veya Üniversiteye kayıt yaptırdığınız yıldaki uluslararası sınav sonuç belgesinin Türkçe tercümesi (Zorunlu)

 ►

Yurda Giriş-Çıkış Belgesi: Öğrenim süresi boyunca Ukrayna’da bulunduğunuzu gösterir belge.(E-devletten ya da İl Emniyet Müdürlüklerinden alınabilir) (Zorunlu)

 ►

Dil Yeterlilik Belgesi: Programın öğretim dili yeterliliğini sağladığını gösteren belge (Zorunlu değil)


DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ
► Başvuruda istenilen zorunlu belgelerden herhangi birinin eksik olması halinde başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Adaylar başvurularını başvuru tarihi aralığı boyunca güncelleyebilir. Başvurusu geçerli olan aday sayısının ilân edilen kontenjandan fazla olması hâlinde sıralama, başvuru esnasında öğrencilerin beyan ettiği puanlar kullanılarak belirlenir. Hatalı beyanda bulunan öğrencinin başvurusu geçersiz sayılır.
► Öğrencilerin yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kayıt oldukları yıl almış oldukları ÖSYS/YKS sınav sonuç puanı veya öğrenim gördükleri üniversiteye kayıtları sırasında esas alınan ve Üniversitemizin ilgili yılda kabul ettiği ulusal veya uluslararası sınavlardaki puanlarının üstünlüğü dikkate alınacaktır.

► ÖSYS/YKS ya da Üniversitemizin ilgili yılda kabul ettiği ulusal veya uluslararası sınav sonuç belgesi bulunmayan adayların yatay geçiş başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu adaylar özel öğrenci olarak başvuru yapabileceklerdir.

► Adayların Üniversitemiz programlarına yatay geçiş başvuru değerlendirme işlemlerinde öncelik ÖSYS/YKS sınavına katılmış olan adaylara verilecektir. ÖSYS/YKS sınavına katılmış adayların yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra boş kontenjan kalması halinde ilgili Üniversiteye Üniversitemizin ilgili yılda kabul ettiği ulusal veya uluslararası sınav sonuçlarına göre kayıt yaptıran adaylar değerlendirilecektir.

► ​​​​​Ukrayna-Rusya  savaşı nedeniyle Ukrayna’dan Yatay Geçiş için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın duyurusu için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınan Ukrayna'daki Yükseköğretim Kurumları için tıklayınız.

► Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Ukrayna’daki Yükseköğretim Kurumlarında Eğitim Gören T.C. Vatandaşı Öğrencilerin Yatay Geçiş Başvuru, Değerlendirme ve Kesin Kayıt Takvimi

Başvuru Türü

Açıklama

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Ukrayna’dan Gelen Öğrencilerin
Yatay Geçiş 

Başvuruları

Başvuru

11 Nisan 2022 Pazartesi


15 Nisan 2022 Cuma
Mesai Bitimine kadar (17:00)

Başvuru Değerlendirme

16 Nisan 2022 Cumartesi

19 Nisan 2022 Salı

Sonuçların İlanı

20 Nisan 2022 Çarşamba

Asil Kesin Kayıt

21 Nisan 2022 Perşembe

22 Nisan 2022 Cuma
Mesai Bitimine kadar (17:00)

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Adayların İlanı

23 Nisan 2022 Cumartesi

Yedek Kesin Kayıt

25 Nisan 2022 Pazartesi
Mesai Bitimine kadar (17:00)

 

2. ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

► Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin Üniversitemizde bulunan eşdeğer diploma programlarına özel öğrenci statüsünde kayıt başvuruları basvuru.erbakan.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır. Özel öğrencilik işlemleri ile ilgili istenen belgeler, başvuru takvimi, eğitim ücretleri ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

Özel Öğrenci Kontenjanları için tıklayınız...

Başvuru Aşamasında İstenilen Belgeler ve Açıklamalar

► 

Kimlik: Kimlik örneği, (Zorunlu)

Öğrenci Belgesi: Ukrayna’da öğrenim gördüğünüz Üniversiteden alacağınız öğrenci belgesinin Türkçe tercümesi (Zorunlu)

► 

Not Belgesi/ Transkript: Öğrenim gördüğünüz Üniversiteden aldığınız bütün dersleri ve bu derslerden aldığınız notları ve genel ağırlıklı not ortalamasını gösteren resmi onaylı belgenin Türkçe tercümesi (Zorunlu değil)

 ►

ÖSYM Sonuç Belgesi veya Uluslararası Sınav Sonuç Belgesi: Üniversiteye kayıt yaptırdığınız yıldaki ÖSYM puanlarınızı gösteren belge veya Üniversiteye kayıt yaptırdığınız yıldaki uluslararası sınav sonuç belgesinin Türkçe tercümesi (Zorunlu)

 ►

Yurda Giriş-Çıkış Belgesi: Öğrenim süresi boyunca Ukrayna’da bulunduğunuzu gösterir belge.(E-devletten ya da İl Emniyet Müdürlüklerinden alınabilir) (Zorunlu)

 ►

Dil Yeterlilik Belgesi: Programın öğretim dili yeterliliğini sağladığını gösteren belge (Zorunlu değil)

DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ
Başvuruda istenilen zorunlu belgelerden herhangi birinin eksik olması halinde başvurular değerlendirmeye alınmaz.
Adaylar başvurularını başvuru tarihi aralığı boyunca güncelleyebilir. Başvurusu geçerli olan aday sayısının ilân edilen kontenjandan fazla olması hâlinde sıralama, başvuru esnasında öğrencilerin beyan ettiği puanlar kullanılarak belirlenir. Hatalı beyanda bulunan öğrencinin başvurusu geçersiz sayılır.

► Öğrencilerin özel öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde kayıt oldukları yıl almış oldukları ÖSYS/YKS sınav sonuç puanı veya öğrenim gördükleri üniversiteye kayıtları sırasında esas alınan ve Üniversitemizin ilgili yılda kabul ettiği ulusal veya uluslararası sınavlardaki puanlarının üstünlüğü dikkate alınacaktır.

► Adayların Üniversitemiz programlarına özel öğrenci başvuru değerlendirme işlemlerinde öncelik ÖSYS/YKS sınavına katılmış olan adaylara verilecektir.  ÖSYS/YKS sınavına katılmış adayların yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra boş kontenjan kalması halinde ilgili Üniversiteye Üniversitemizin ilgili yılda kabul ettiği ulusal veya uluslararası sınav sonuçlarına göre kayıt yaptıran adayların yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Yerleştirme işlemlerinden sonra boş kontenjan kalması halinde ÖSYS/YKS ya da Üniversitemizin ilgili yılda kabul ettiği ulusal veya uluslararası sınav sonuç belgesi bulunmayan adayların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Ukrayna’daki Yükseköğretim Kurumlarında Eğitim Gören T.C. Vatandaşı Öğrencilerin Özel Öğrenci Başvuru Takvimi

Başvuru Türü

Açıklama

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Ukrayna’dan Gelen Öğrencilerin
Özel Öğrenci
Başvurusu

Yatay Geçiş Şartlarını Sağlamayanlar

11 Nisan 2022 Pazartesi

15 Nisan 2022 Cuma

Mesai Bitimine kadar (17:00)

Yatay Geçiş Şartlarını Sağladığı
Halde Yatay Geçiş yapamayanlar

26 Nisan 2022 Salı

29 Nisan 2022 Cuma

Mesai Bitimine kadar (17:00)

Özel öğrenci statüsünde kayıt yaptıracak öğrencilerin ödemeleri gereken ücretlere ilişkin tablo için tıklayınız.