Library and Documentation Department B.
17.04.2024

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesini Ziyaret Ettik

Birimler arası koordinasyonu artırmayı hedeflediğimiz bu ziyarette ilgi ve alakaları için Sayın Dekanımız Prof. Dr. Mustafa Yıldırım'a teşekkür ederiz.