Quality and Accreditation Coordinatorship

Kalite Eğitim Videoları ve Materyalleri

Kalite Bilgilendirme Toplantısı 1
Kurumsal Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörü Doç. Dr. Ceyhun Can ÖZCAN moderatörlüğünde, Siyasal Bilgiler Fakültesi/Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet DİKEN tarafından genel kalite bilgilendirilmesi ve kurumumuzda sağlayacağı faydalarından bahsedilmiştir. Webinar kaydı için tıklayınız..

 

Kalite Süreçlerinde Kanıt Toplama
Kurumsal Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörü Doç. Dr. Ceyhun Can ÖZCAN moderatörlüğünde, Koordinatör Yardımcıları Doç. Dr. Ahmet TÜRKAN, Öğr. Gör. Dr. Ebru ÖZER TOPALOĞLU ile Kafkas Üniversitesi Öğretim Görevlisi Asuman GÜNERHAN'ın katılımıyla KİDR hazırlık çalışmaları, ORVİKS'te nasıl veri toplanacağı ve kanıtların önemi üzerine webinar düzenlenmiştir. Webinar kaydı için tıklayınız..
Kalite Süreçlerinde Kanıt Toplama Eğitim Sunumu İçin tıklayınız..


Kalite Sürecinde Görev ve Yetki Tanımları

Kurumsal Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörü Doç. Dr. Ceyhun Can ÖZCAN moderatörlüğünde, Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet TÜRKAN ve Kafkas Üniversitesi Öğretim Görevlisi Asuman GÜNERHAN'ın katılımıyla "Kalite Sürecinde Görev ve Yetki Tanımları" webinarı gerçekleştirildi. Webinar kaydı için tıklayınız..
Kalite Sürecinde Görev ve Yetki Tanımları Sunumu için tıklayınız..

 

Birim İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Eğitimi
Kalite Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Ebru ÖZER TOPALOĞLU'un moderatörlüğünü yaptığı eğitime birim kalite sorumlularından oluşan birim kalite koordinatörleri ve bölüm kalite elçileri olmak üzere 64 kişi katıldı. Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Ahmet TÜRKAN Üniversitemizde yürütülen kalite süreçlerinde yapılan ve yapılması gereken iş ve işlemler hakkında bir konuşma yaptı. Doç. Dr. Ahmet TÜRKAN, özellikle Birim Öz Değerlendirme Raporunun hazırlanması süreçlerinin önemine değindi. Koordinatörlüğümüz Bilişim Destek Personeli Asuman GÜNERHAN ise yaptığı konuşmada, birim öz değerlendirme çalışmalarının nasıl yapılacağına, yapısına, kanıtların niteliği ve hazırlanırken nelere dikkat edilmesi konuları hakkında bilgiler verdi. Eğitim kaydı için tıklayınız..
*Birim İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu için tıklayınız..
*Birim İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Eğitimi Sunumu için tıklayınız..

Birim Danışma Kurulu Oluşturma ve Paydaş Analizi Eğitimi
"NEÜ Danışma Kurulu Yönergesi" kapsamında koordinatörlüğümüz tarafından birimlerimize "Birim Danışma Kurulları Oluşturma ve Paydaş Analizi Eğitimi" 29 Aralık 2022 Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Mevlana salonunda gerçekleştirildi. Eğitim kaydı için tıklayınız..

Kurumsal Yönetim Bilgi Sisteminde Süreç İyileştirme Eğitimi 
Üniversitemiz Hemşirelik Fakültesi akademik personeline akreditasyon süreçleri kapsamında "Süreç İyileştirme" eğitimi Koordinatörlüğümüz personeli Asuman GÜNERHAN tarafından 11 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Eğitim sunumu için tıklayınız..

Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi (KYBS) Eğitimi Sunumları
1-Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemine Giriş
2-KYBS Süreç İyileştirme Tanımlama ve Raporlama
3-KYBS Performans Göstergesi Tanımlama ve Raporlama
4-KYBS Risk Tanımlama ve Risk Analizi
5-KYBS Değerlendirme Süreci