Quality and Accreditation Coordinatorship
08.12.2023

Hukuk Fakültesi'ne "Kalite Yönetimi Sistemi Eğitimi" Verildi

Üniversitemizde kalite bilincinin artırılması ve kalite kültürünün yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında, kalite süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapılması amacıyla düzenlenen eğitim Hukuk Fakültesinde gerçekleştirildi.Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğümüz tarafından düzenlenen "Kalite Yönetimi Sistemi Eğitim”  iki ayrı oturum halinde  yapıldı. 

Eğitimde açılış konuşması ile başlangıç yapan Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet TÜRKAN, Rubrik eğitimi konusunda yapmış olduğu sunum ile “Kurum İç Değerlendirme Raporu”'nda olgunluk düzeylerinin ne anlama geldiği ve nasıl belirlendiğini anlattı. Örnek olay çalışmasıyla verilen sorulara katılımcıların aktif olarak cevap vermesi sağlanarak eğitim interaktif bir şekilde gerçekleştirildi. Bilgisayar Mühendisi Asuman GÜNERHAN'ın "Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi"nin kullanımı hakkında sunum ve örneklemeleri ile eğitimi tamamladı.