Quality and Accreditation Coordinatorship
04.10.2023

Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı Gerçekleştirildi.


Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin, etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, sistemin kurum politikasına ve hedeflerine uygunluğunu, yeterliliğini, gelişimini ve iyileştirme fırsatlarını yakalayabilmesi amacı ile “Yönetimin Gözden Geçirme” toplantısı İdari Birimler Üst Yönetimi ve kalite sorumlularının katılımı ile 03.10.2023 tarihinde gerçekleştirildi.