Faculty of Aeronautics and Astronautics

Enerji ve Çevre

Su Kütlelerinde Yer Alan Kirleticilerin Filtre Edilmesi İçin Gemilere İrtibatlandırılan Temizleme Sistemi Tasarımı Ve Prototip İmalatı aaaaaa Rüzgar Türbini Hasar Tespitinde Otonom Drone Kullanımı