Geleceğin Akademisyen Adayları “Genç Araştırmacı Programı”nı Tamamladı

19.09.2023
Sosyal İnovasyon UAM

Üniversitemiz ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Sosyal İnovasyon Ajansı tarafından Konya’da lisans ve lisansüstü eğitimine devam eden öğrencilere yönelik özgün ve nitelikli araştırma konuları geliştirebilme, disiplinler arası araştırma kültürünü yaygınlaştırma ve bilimsel araştırma yöntemlerini etkin bir şekilde uygulayabilme becerilerini kazandırmak ve geliştirmek üzere düzenlenen “Genç Araştırmacı Programı” tamamlandı.Lisans ve Lisansüstü öğrencilerin eğitim süreçlerini daha donanımlı bir şekilde tamamlamalarına ve kendi alanlarında özgün araştırmalar yürütebilmelerine katkı sağlamayı amaçlayan programa seçilen 30 araştırmacı dört ay süren bir öğrenme sürecine dahil oldu. Bu kapsamda genç araştırmacılara akademik veri tabanlarına erişim, mentorluk, fiziki mekân, veri analiz programlarına erişim, kaynakça yönetim programlarına erişimin yanı sıra program süresi içerisinde atölye çalışmaları, söyleşiler ve bilimsel araştırmalar yürüten kurumlara teknik geziler gibi konularda destek verildi.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından “Nitelikli Araştırma için İnovasyon” paneli düzenlendi. Katılımcıların alanında uzman isimlerle bir araya geldiği panelde, nitelikli bilimsel araştırma ekosistemi için inovasyon stratejileri konuşuldu ve programın sonunda genç araştırmacılara katılım sertifikaları verildi.


 
Paylaş