Farabi Coordinator
09.07.2018

İLİŞİK KESMEYENLER

Aşağıda Adı bulunan Öğrenciler İLİŞİK KESME belgelerini ofisimize teslim etmediklerinden dolayı Öğrenci Katılım belgeleri ve Transkriptleri Üniversitelerine gönderilmeyecektir.
1-AZERCAN KESER 
2-ZEKİ CİHAD AKKUŞ