Eregli Vocational School of Health Services
21.02.2024

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kesin Sonuçları

Yatay Geçiş Kesin Sonuçları için tıklayınız...

Kesin Kayıt Tarihleri: 21 Şubat - 26 Şubat 2024 tarihleri arası
                                  Kayıtlar yüzyüze yapılacaktır. 
Kayıt için İstenen Belgeler
 
1-) Dilekçe (Kayıt yaptırmak istediğini belirtir.)
2-) Not Belgesi (Başvuran öğrencinin öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumundan aldığı, bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları ve genel ağırlıklı not ortalamasını gösteren resmi onaylı belgenin aslı) (Yeni tarihli olmak koşulu ile e-devlet / e-imza / ıslak imzalı olabilir)
3-) Öğrenci Belgesi (Yeni tarihli olmak koşulu ile e-devlet / e-imza / ıslak imzalı olabilir)
4-) ÖSYM Yerleşme Belgesi (Doğrulama Kodlu)
5-) ÖSYM Sonuç Belgesi (Doğrulama Kodlu)
6-) Disiplin cezası almadığına dair belge (Öğrenci belgesi veya Not belgesinde ilgili ibarenin olması yeterlidir)
7-) Yatay geçiş yapmasına engel bir durumun olmadığına dair belge. (Kayıtlı olduğu Üniversitesinden alacaktır.)
8-) Müfredat durumunu gösteren belge (Kayıtlı olduğu programdaki derslerin hangi dönemde verildiğini gösteren belge) (Öğrencinin tamamladığı yarıyıl itibariyle, yarıyıl bazında en az 30 AKTS ya da yıl bazında 60 AKTS kredilik ders almış olması gerekir. AKTS toplamı program müfredatından dolayı belirtilen toplam AKTS’nin altında ise müfredat belgesinin de sunulması gerekmektedir.)
9-) Ders İçerikleri Onaylı (İntibak ve muafiyet işlemleri için gereklidir.)
10-) % 10’a girdiğine dair belge (II. öğretimden normal öğretime başvuran öğrenciler için geçerlidir.)