Disabled Students Unit Coordination Office
16.06.2023

16.06.2023 Engelli Öğrenci Birimi Toplantısı

1. 12.06.2023 rekötrümüz tarafından  görevlendirilen Engelli Öğrenci Birim Koordünatörü'müz Prof. Dr. Hakan Sarı hocamıza birimin tanıtımı, personelimizle tanışma, birimimizin dünü bugünü ve yarını ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
2. Birimimizde gelecekteki yapılacak çalışmalar hakkında istişare yapıldı.
3. İmkânlar elverdiğince her hafta toplantı yapılması kararlaştırıldı.
4. Birimimizin dijital ortamda daha iyi tanıtılmasına yönelik güncellemler yapılması kararlaştırıldı.
5. Birimimizi daha kapasamlı tanıtmak amacıyla başta üniversitemiz olmak üzere resmî ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler yapılması kararlaştırıldı.