Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü

Dünyada ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik

Uluslararası öğrenci hareketliliği dünyada her geçen yıl artış göstermektedir. Ülkeler, daha fazla uluslararası öğrenci çekebilmek ya da kendi vatandaşlarını yurt dışı eğitim süreçlerine dahil edebilmek adına daha fazla çaba göstermektedir. Benzer şekilde üniversiteler uluslararası öğrencilerin yerli öğrencilere oranını yükseltmek adına çeşitli girişimlerde bulunmaktadır.

Günümüzde dünya genelindeki toplam uluslararası öğrenci sayısının 6 milyonu geçmesinin sebebi, devletlerin, üniversitelerin ve bireylerin uluslararasılaşma ve uluslararası öğrencilik süreçlerinden beklentileri ile alakalıdır.

Sayısı 1 milyona yaklaşan uluslararası öğrenci popülasyonu ile ABD, dünyada bu konudaki en görünür ülke konumundadır. ABD’yi takiben İngiltere, Fransa, Almanya, Avustralya ve uluslararası öğrencilik literatüründe büyük beşli (big five) olarak adlandırılan grubu temsil etmektedir.

Türkiye de 2010’lu yıllardan itibaren uluslararasılaşma ve uluslararası öğrenci hareketliliği konusunda ciddi adımlar atan bir ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilhassa Yurtdışı Türkler ve Akraba Başkanlığı’nın (YTB) kurulması ve kurum bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Öğrenciler Dairesi Başkanlığının çalışmaları, aynı kurum tarafından yürütülen Türkiye Bursları programı, öte yandan Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) uluslararasılaşma süreçleriyle ilgili attığı adımlar (strateji belgeleri, raporlar, yurt dışı üniversitelerle ikili anlaşmalar ve destek programları, Study in Turkey platformu, vd.) Türkiye’nin uluslararasılaşma sürecindeki en etkili adımlar olarak göze çarpmaktadır. Resmi kurumlarla birlikte Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının da uluslararası öğrencilerle ilgili tematik çalışmalar yürütmesi ve bu kuruluşlardan büyük bir kısmının Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) çatısı altında bir araya gelmesi de bahsi geçen uluslararasılaşma sürecine sivil alandaki desteği ifade etmektedir. Son olarak, üniversitelerin bünyesinde kurulan uluslararası öğrenci ofisleri de öğrencilerin resmi işlemleri ve diğer taleplerine ilişkin çalışmalar yürütmektedir.

Resmi ve sivil girişimlerin yoğunluk kazanması sonucu Türkiye’nin uluslararası öğrenci sayısı 2020 yılı itibariyle 185.000’i aşmış durumdadır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü, bu alanda farkındalığa sahip olan ve alana dair gerek teorik gerekse pratik çalışmalar yürüten bir personel profili ile uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki eğitim süreçlerine katkıda bulunmak adına profesyonel adımlar atmaktadır.