Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü

Faydalı Linkler

Faydalı Linkler

 

Dünyada Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği

http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow

 

OECD Bir Bakışta Eğitim Yıllık Raporu:

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f8d7880d-en.pdf?expires=1591035022&id=id&accname=guest&checksum=B90A8EBE5CE62B20E159E8B838872451

 

YÖK İstatistik Veri Tabanı: Türkiye’deki Üniversitelerin Uluslararası Öğrenci İstatistikleri (Öğrenci İstatistikleri → Uyruğa Göre Öğrenci Sayıları)

https://istatistik.yok.gov.tr/

 

YÖK Study in Turkey Platformu

http://www.studyinturkey.gov.tr/

 

Türkiye Bursları

https://turkiyeburslari.gov.tr/tr