TR | EN
Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Tarihçe

1. Tarihçe

Anabilim Dalımız, 1984 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Prof. Dr. Orhan Demireli tarafından Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı ismi ile kurulmuştur. Anabilim dalımızın ismi 28 Ekim 2010 tarihinde YÖK kararı ile Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı olarak değiştirilmiştir. Anabilim dalı başkanlığı Doç. Dr. Berrin Okka tarafından yürütülmektedir.

2. Anabilim Dalı Çalışma Konuları

Bölümde Meram Tıp Fakültesi öğrencilerine tıp tarihi, deontoloji ve tıp etiği dersleri verilmektedir.   

- Tıp etiği ilkeleri

- Yaşamın sonu ve etik

- Ötanazi

- Organ aktarımı ve etik sorunlar

- Hekim-hasta ilişkileri

- Tıpta bilimsel araştırma ve yayın etiği

- Hekim sorumluluğu

- Hasta hakları

- Hekim hakları

- Hekimlikte sır saklama

- Hasta güvenliği

- Kök hücre uygulamaları