Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Eğitim

EĞİTİM

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalında verilen eğitim faaliyetleri iki ana başlık altında toplanabilir:

       

  • Temel Mesleki Beceri Eğitimleri
  • Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) çalışmaları.
  • Temel Teorik Dersler

Akademik eğitimleri boyunca fakültemiz öğrencileri anabilim dalımız tarafından verilen :

-Dönem 1 ‘de Temel Mesleki Beceri Eğitimi, Tıbbi İletişim Dersi ve  PDÖ dersi

-Dönem 2’de Temel Mesleki Beceri Eğitimi, Tıbbi İletişim Beceri Eğitimi ve  PDÖ dersi

-Dönem 3’te Temel Mesleki Becerileri Eğitimi, Kliniğe Giriş Beceri Eğitimi, Radyolojik Beceri Eğitimi ve  PDÖ dersi  uygulamalarına katılmaktadır.

 

1- temel Mesleki Beceri Eğitimleri

Anabilim dalı tarafından verilen beceri eğitimlerinin kısa içerikleri aşağıdaki gibidir.

 

Temel Mesleki Beceri Eğitimi (Dönem 1)

-Galoş giyme, bone takma ve maske takma

-Nabız Alma

- İlk Yardım

- Erişkinde Kardiyopulmoner resussitasyon (CPR)

 

Tıbbi İletişim Beceri Eğitimi (Dönem 1)

-Yeni ortamlara uyum sorunları ve baş etme

- Öğrenmeyi etkileyen unsurlar, not tutma ve sınav başarısı – Kendini yönetmek

- İnsanların iletişimden beklentileri ve kişilerarası iletişim

 

Temel Mesleki Beceri Eğitimi (Dönem 2)

-İlaç hazırlama, enjeksiyon yapma, I.M. enjeksiyon

-S.C. enjeksiyon yapma, Intradermal enjeksiyon yapma / Bandaj uygulama

-I.V. enjeksiyon yapma. Serum takma

-Kalp ve solunum sesleri dinleme

 

Tıbbi İletişim Beceri Eğitimi (Dönem 2)

-Bir insan olarak hasta hakları

-Anamnez ve hasta – hekim iletişimi

-Kronik ve kanserli hasta ile iletişim ve hastayı olumlu etkileme

-Çocuk hasta ve yakınları ile iletişim

-Aklını kullanmada çaplı düşünme

 

Temel Mesleki Beceri Eğitimi (Dönem 3)

-Dikiş atma

-Sonda takma

-Nazogastrik sonda uygulaması

-Kardio pulmoner resussitasyon (CPR) uygulama-III, Heimlich manevrası

 

Kliniğe Giriş Beceri Eğitimi (Dönem 3)

-Genel sistem anamnezi

-Baş boyun temel semptom,anamnez ve muayenesi

-Kardiyovasküler temel semptom, anamnez ve muayenesi

-Solunum temel semptom,anamnez ve muayenesi

-Gastrointestinal temel semptom,anamnez ve muayenesi

-Sinir sistemi temel semptom,anamnez ve refleks muayenesi

 

Radyolojik Beceri Eğitimi (Dönem 3)

-Kas-iskelet radyolojisi

-Kranium radyolojisi

-Kardiyovasküler sistem radyolojisi

-Solunum sistem radyolojisi

-Gastrointestinal sistem radyolojisi

-Sinir sistemi radyolojisi