TR | EN

ARAŞTIRMA GÖREVLISI FATMA ŞEYMA BOYDAK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı
1. Bulut Motifinin Köken İtibariyle Ejderle Bağlantısı Üzerine
VIII. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri
BOYDAK FATMA ŞEYMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Fütüvvet Kavramı Bağlamında Ahîlikte Debbâğlık ve Ciltçilik
III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu
BOYDAK FATMA ŞEYMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
24. Fâtih Devri Cild Sanatı
V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi
BOYDAK FATMA ŞEYMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
25. Karamanoğulları Kitap San’atları: Cild ve Tezhib
Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu – II - Karamanoğulları Beyliği
Arıtan Ahmet Saim,BOYDAK FATMA ŞEYMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
26. Çorum Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi'ndeki Anadolu Selçuklu Cildleri ve Mücellidleri
Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu
BOYDAK FATMA ŞEYMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe