Diş Hekimliği Fakültesi

DOÇ.DR. EMRE KORKUT

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Pedodonti Anabilim Dalı

E-posta : ekorkut@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Diş Hekimlerinin Reçete Etme Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi
KORKUT EMRE,YALÇINKAYA ZEYNEP
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
30. Seroprevalence of Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, HIV in Dentistry Faculty Staff and Students
4. International Jubilee Congress of General/Family Medicine
KUTLU RUHUŞEN,KORKUT EMRE,OLGUN ZEYNEP
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
31. A Retrospective Study on Distribution of Dental Treatments in a Pediatric Dentistry Clinic in Konya
23rd Bass Congress
KORKUT EMRE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
32. Comparison of chronological age with dental age determined using demirjian and willems methods in children living in konya province
1th International Mediterranean Anatomy Congress
KORKUT EMRE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
33. Effect of passive tobacco smoking in children
24.th TDB International Dental Congress
ALAN RAİF,GEZGİN ONUR,KORKUT EMRE,TÜRKOĞLU ŞÜKRİYE,ÇELİK ESRA,HALİLOĞLU SEYFULLAH
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
34. Geographic information system analysis on distribution of patients visiting public dental services in konya city
23rd Bass Congress
GEZGİN ONUR,KORKUT EMRE,ALAN RAİF,ÖZER HAZAL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
35. Conservative treatment of dentigerous cyst in the mandible: report of 4 casesınflammatory dentigerous cysts
23rd Bass Congress
FİDANCIOĞLU YASEMİN DERYA,GEZGİN ONUR,KORKUT EMRE,ŞENER YAĞMUR,DEMİRAY FATMA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
36. Clinical evaluation of a novel resin modified glass ionomer cement containing bioactive glass
IAPD Regional Meeting 25th TPD Congress
DEMİRAY FATMA,KORKUT EMRE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
37. Evaluation of the relationship between the dental experience and oral health status of children with autism
24th IADH Congress
ÖZER HAZAL,KORKUT EMRE,GEZGİN ONUR,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
38. Clinical and Radiographic Evaluation Of a Novel Pulp Capping Material Containing Bioactive Glass in Primary and Permanent Teeth
14th EAPD Congress
KORKUT EMRE,ABAKLI MERVE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
39. A retrospective clinical study on prognosis of crown-fractured permanent teeth
14th EAPD Congress
KORKUT EMRE,AĞMAZ ONUR,GEZGİN ONUR,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
40. Investigation of physical and antibacterial properties of glass ionomer cement modified with garlic extract
IAPD Regional Meeting 25th TPD Congress
TÜRKOĞLU ŞÜKRİYE,GEZGİN ONUR,KAHRAMAN KAMİL,KORKUT EMRE,TORLAK EMRAH,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
41. Dental health knowledge and attitudesof parentsand educatorsof children with autism spectrum disorder
24th IADH Congress
ŞENER YAĞMUR,KORKUT EMRE,GEZGİN ONUR,ÖZER HAZAL,AĞMAZ ONUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
42. Pulpa kuafaj materyallerinin polimerizasyon sırasında pulpa odasında oluşturduğu ısı değişiminin değerlendirilmesi
24. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi
KORKUT EMRE,GEZGİN ONUR,ÖZER HAZAL,TULUMBACI FATİH,MUTLU ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
43. HPLC analysisof eluted monomers released from dental composites containing bioactive glass
FDI World Dental Congress 2017
TULUMBACI FATİH,GEZGİN ONUR,KORKUT EMRE,ÖZER HAZAL,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
44. Evaluation of physical properties of pulp capping materials containing bioactive glass
11th IADR World Congress on Preventive Dentistry
TERLEMEZ ARSLAN,KORKUT EMRE,GEZGİN ONUR,ÖZER HAZAL,MUTLU ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
45. Evaluation of Er:YAG lasers on pain perception during caries removal:a comparative study
22nd bass congress
KORKUT EMRE,GEZGİN ONUR,ÖZER HAZAL,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
46. Evaluation of dental anomalies in pediatric patients: a radiographic study
22nd Bass Congress
GEZGİN ONUR,KORKUT EMRE,ÖZCAN YÜKSEL DUYGU,DEMİRAY FATMA,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
47. Evaluation of physical properties of resin modified glass ionomer cement containing bioactive glass
22nd Bass Congress
KORKUT EMRE,GEZGİN ONUR,DEMİRAY FATMA,TULUMBACI FATİH,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
48. Comparison of knowledge,attitude and practice toward oral health between pediatricians and family doctors
22nd Bass Congress
GEZGİN ONUR,KORKUT EMRE,ALAN RAİF,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
49. Analysis of surface characteristics and radiopacity of bioactive pulp capping materials
22nd Bass Congress
GEZGİN ONUR,KORKUT EMRE,BOSTANCI BÜŞRA,ÖZER HAZAL,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
50. The frequency of various systemic dieases in children applying to the department of pediatric dentistry
22nd Bass Congress
GEZGİN ONUR,KORKUT EMRE,GÜNEY ÇİLDAN BETÜL,ALAN RAİF,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
51. Adams oliver syndrome case report
21th Bass Congress
DEMİRAY FATMA,KORKUT EMRE,GEZGİN ONUR,ŞENER YAĞMUR,BOSTANCI BÜŞRA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
52. Evaluation of bond strength roughness and microhardness of different composite resins in vitro
21th Bass Congress
ABAKLI MERVE,kAHRAMAN KAMİL,GEZGİN ONUR,KORKUT EMRE,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
53. Antimicrobial and mechanical properties of dental resin composite containing bioactive glass
21th Bass Congress
KORKUT EMRE,TORLAK EMRAH,ALTUNSOY MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
54. The investigation of incidence and localization of caries in different stage of dental development
21th Bass Congress
BOSTANCI BÜŞRA,GEZGİN ONUR,KORKUT EMRE,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
55. The characteristics, prevalance and related risk factors of tooth wear in turkish children
21th Bass Congress
TÜRKOĞLU ŞÜKRİYE,ABAKLI MERVE,GEZGİN ONUR,KAHRAMAN KAMİL,KORKUT EMRE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
56. Genel anestezi altında yapılan diş tedavilerinin çocuklar ve ailelerinin yaşam kalitesi üzerine etkisi
22. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi
KORKUT EMRE,GEZGİN ONUR,ÖZER HAZAL,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
57. Süt molar dişlerde kök kanallarındaki Enterococcus Faecalis üzerine PIPS tekniğinin etkinliğinin incelenmesi
22. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi
KORKUT EMRE,TORLAK EMRAH,GEZGİN ONUR,ÖZER HAZAL,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
58. Konya ili merkez ilçelerindeki içme suyu flor değerleri ile çürük prevalansı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
22. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi
GEZGİN ONUR,KORKUT EMRE,TÜRKOĞLU ŞÜKRİYE,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
59. Yedi Farklı Ajanın Sığır Minesinin Demineralizasyonuna Etkileri
22. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi
OSMAN BAHAR,ŞENER YAĞMUR,KORKUT EMRE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
60. Multidisciplinary treatment of an avulsed tooth case report
20th Bass Congress
KORKUT EMRE,TERLEMEZ ARSLAN,ÇELEBİ HAKKI,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
61. Investigation of fracture resistance of endocrown and different post systems
20th Bass Congress
ÇELEBİ HAKKI,KORKUT EMRE,TERLEMEZ ARSLAN,AKMAN SERHAN,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
62. Effect of Different Surface Treatments on shear bond strength of resin modified glass ionomer cements to dentin
18th Bass Congress
KÜÇÜKYILMAZ EBRU,BOTSALI MURAT SELİM,ALTUNSOY MUSTAFA,KORKUT EMRE,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
63. Effect of Different Surface Treatments on Shear Bond Strength of Resin Composites to Dentin
46th CED/IADR
KÜÇÜKYILMAZ EBRU,BOTSALI MURAT SELİM,KORKUT EMRE,SARI TUĞRUL,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
64. Biyoaktif cam ile modifiye edilen cam iyonomer esaslı fissür örtücünün bazı fiziksel özelliklerinin araştırılması
20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi
KORKUT EMRE,BOTSALI MURAT SELİM,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
65. Genç daimi dişlerde avülsiyon vakalarında tedavi yaklaşımları: 4 yıllık takip
İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi
KESER GÜLSÜM,KORKUT EMRE,TOSUN GÜL,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
66. Epidermolizis Bülloza: İki olgu sunumu
18. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi
YILDIRIM YASİN,KORKUT EMRE,BOTSALI MURAT SELİM,ÖZCAN ŞENER SEVGİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
67. Her iki dentisyonu etkileyen izole oligodonti olgusu
18. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi
YILDIRIM YASİN,BOTSALI MURAT SELİM,ŞENER YAĞMUR,KORKUT EMRE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
68. Color Stability of an infiltrant resin material: an in vitro study
6th International Congress of the Society of Restorative Dentistry
ŞENER YAĞMUR,KORKUT EMRE,BOTSALI MURAT SELİM,TOSUN GÜL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
69. The effect of a new drying agent on shear bond strength of a fissure sealant
6th International Congress of the Society of Restorative Dentistry
MERAKLI FATMA BAHAR,KORKUT EMRE,TOSUN GÜL,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
70. Evaluation of Antibacterial Activity and pH Values of Pulp Capping Materials Containing Bioactive Glass
11th IADR World Congress on Preventive Dentistry
KORKUT EMRE,ABAKLI MERVE,GEZGİN ONUR,MUTLU ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
71. Clinical Evaluation of the Oral Hygiene Education’s E×ects on the Children with Down Syndrome
11th IADR World Congress on Preventive Dentistry
GEZGİN ONUR,TÜRKOĞLU ŞÜKRİYE,KORKUT EMRE,ALAN RAİF
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
72. Evaluation of Surface Characteristics of Various Pulp Capping Agents Containing Bioactive Glass
11th IADR World Congress on Preventive Dentistry
KORKUT EMRE,GEZGİN ONUR,TULUMBACI FATİH,ŞENER YAĞMUR,MUTLU ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
73. Süpernümere dişlerin radyolojik olarak değerlendirmesi: Retrospektif çalışma
TDB 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi
GÜNEY ÇİLDAN BETÜL,GEZGİN ONUR,ALAN RAİF,KORKUT EMRE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe