Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

PROF.DR. AHMET YILMAZ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı

E-posta : ahmetyilmaz@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Kadı Burhâneddin'in tuyuğlarının Türk İslam edebiyatındaki yeri ve önemi
ANAKIZ AYSEL ÇOBAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2015
2. Eski harfli kadın dergilerinin Türk İslâm edebiyatına katkıları
TUBA AYDIN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2015
3. Türk İslam Edebiyatında sekiz cennet
MUHAMMET ARI
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2016
4. Sahâbe-i Kirâm'ın Hz. Peygamber için yazdıkları mersiyeler
ABDULLAH MUAZ GÜVEN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2017
5. TÜRK İSLÂM EDEBİYATINDA SÖZLÜK YAPIM ÇALIŞMALARI VE MÜSTAKÎM-ZÂDE'NİN KÂNÛNÜ'L-EDEB TERCÜMESİ
MEHMET ÖZTÜRK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Doktora
2018
6. Müstakîm-zâde'nin biyografik iki risâlesi: Şuyûh-ı Ayasofya ve Meşâyıh-nâme-i İslâm
ZELİHA DİLEK KEÇECİLER
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2018
7. MÜSTAKÎM-ZÂDE SÜLEYMÂN SA'DEDDÎN EFENDİ'NİN KÂNÛNU'L-EDEB TERCÜMESİ (KİTÂBÜ'S-SÎN'DEN SONUNA KADAR)
ABDULLAH MUAZ GÜVEN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Doktora
2019
8. Türk edebiyatında "Hamseler"
BÜŞRA ÖZASLAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
9. Çocuk temalı Türk atasözleri ve deyimleri (Derleme ve tahlil)
ŞULE HAMŞIOĞLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2020
10. Türk İslâm Edebiyatında Manzum Nasihat-nâmeler ve Urlalı Ya'kûb Oğlu Hüseyin´in Miftâh-ı Cennet´i
AYŞE PARLAKKILIÇ MUCAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Doktora
2020