Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

PROF.DR. AHMET YILMAZ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı

E-posta : ahmetyilmaz@erbakan.edu.tr
Makaleler
1. Müstakimzade nin Durub ı Emsalinin Türk Edebiyatındaki Yeri ve Önemi
YILMAZ AHMET
Ulusal
Hakemsiz
1999
2. Müstakimzade nin Kaside i Ayniyye Tercümesi ve Şerhi
YILMAZ AHMET
Ulusal
Hakemli
1999
3. Ziver Ahmed Sadık Paşa nın Hamsi Gazeli ve Tahmisi
YILMAZ AHMET
Ulusal
Hakemsiz
2000
4. Son Divan Şairlerimizden Şeref Hanım ve Münacaatları
YILMAZ AHMET
Ulusal
Hakemsiz
2000
5. 18 inci yüzyılda yapılmış bir atasözü derlemesi
YILMAZ AHMET
Uluslararası
Hakemli
2000
6. Safa nın İbrahim i Edhem Destanı
YILMAZ AHMET
Ulusal
Hakemsiz
2000
7. Türk Edebiyatında Kadın Şairler ve Naat
YILMAZ AHMET
Uluslararası
Hakemli
2002
8. Mustakimzade ve ehemmü müellefatihi Mecelletü n nisab
YILMAZ AHMET
Ulusal
Hakemli
2003
9. Türk Edebiyatında Naatî Mahlasını Kullanan Şairler
YILMAZ AHMET
Ulusal
Hakemli
2003
10. İnsan İsimleri Hakkında Bir Araştırma
YILMAZ AHMET
Ulusal
Hakemli
2004
11. Türk Edebiyatında Esma i Nebeviyye i Şerifeyi Tadat Geleneği
YILMAZ AHMET
Ulusal
Hakemli
2004
12. Türk Kültüründe Unutulmaya Yüz Tutmuş Bazı İsimler II
YILMAZ AHMET
Ulusal
Hakemli
2006
13. Türk Kültüründe Unutulmaya Yüz Tutmuş Bazı İsimler
YILMAZ AHMET
Uluslararası
Hakemli
2006
14. Çocuklarımız ve Edebiyatımız
YILMAZ AHMET
Ulusal
Hakemsiz
2006
15. Bir Edep Örneği Olarak Raşit Halifelerin Beşincisi Ömer b Abdilaziz den Seçtiklerim
YILMAZ AHMET
Ulusal
Hakemli
2006
16. Müstakimzade Süleyman Sadettin
YILMAZ AHMET
Ulusal
Hakemli
2006
17. Unutulmuş Bir Nevruz Geleneği
YILMAZ AHMET
Ulusal
Hakemsiz
2006
18. Arap Edebiyatında Türkler Cemal Paşa
AHMET YILMAZ, DURMUŞ YILMAZ
Uluslararası
Hakemli
2007
19. Dergaha Gelen Manzum Ariza
YILMAZ AHMET
Uluslararası
Hakemli
2007
20. Mesnevi de İbrahim i Edhem Hikayeleri
YILMAZ AHMET
Ulusal
Hakemli
2007
21. Muhibbi Divanında Yemin Kalıpları
YILMAZ AHMET
Ulusal
Hakemli
2007
22. Hz Peygamber in Mezar Odası
YILMAZ AHMET
Ulusal
Hakemsiz
2007
23. Masadıru Mecelleti n nisâb li Müstakimzâde Süleyman
YILMAZ AHMET
Uluslararası
Hakemli
2009
24. Peygamber Doğuran Ana Amine Validemiz
YILMAZ AHMET
Ulusal
Hakemsiz
2011