Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

PROF.DR. AHMET YILMAZ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı

E-posta : ahmetyilmaz@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Bir Musammat Kaside Öğreği olarak Müstakimzade’xxnin Terkibi bendi
Kazakistan-Gökçedağ üniversitesi, Şokan Valihanov Anma Konferansı
YILMAZ AHMET
Aktif
Yayımlanmış
Rusça
2. Arapça Farsça Türkçe Olarak Hazırlanan Üç Dilli Sözlüklerin Türk Müslümanlar İçin Önemi Tercemei Kanunul Edeb
II. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu Saraybosna
YILMAZ AHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe