Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. SEVİL KURBAN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

E-posta : skurban@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Obez ve obez olmayan postmenapozal kadınlarda, serum osteoprotegerin, reseptör aktivatör nükleer kappa B ligand ve bazı kemik turnover parametreleri (calsiyum,fosfor, deoksipiridinolin, osteokalsin, kemik-ALP, N-telopeptid) ile kemik mineral dansitesinin araştırılması
EKREM ERBAY
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Biyokimya Anabilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2012