Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

Öğr. Gör. Ufuk Akın İNCE

1994 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 2008 yılında Ankara Güzel Sanatlar Lisesi’nde müzik eğitimine başladı. 2012 yılında kazandığı Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümü’nü 2016 yılında tamamladı. Eğitimi sürecinde Ud ve başta Türk müziği olmak üzere, farklı coğrafyalara özgü vurmalı çalgıların eğitimini aldı. 2019 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Müziği Ana Bilim Dalı yüksek lisans programını tamamladı. 2019 yılında Türk müziği usul teorisine ilişkin "TÜRK MÜZİĞİ USÛL KAYNAKLARI Tedkîk - Tahkîk - Kıyâs" adlı kitabı yayımlandı. Yurtiçi ve yurtdışında birçok konserde, projede, çeşitli TV programlarında ve stüdyo çalışmalarında aranjör ve icracı olarak yer aldı. 2016 yılı itibariyle Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda misafir öğretim elemanı olarak dersler verdi. Halen, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Çalgı Eğitimi Bölümü'nde Öğretim Görevlisi olarak vazifesini sürdürmekte, sanatını icra etmekte ve akademik çalışmalarını devam ettirmektedir.