Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

Prof. Dr. Mehmet Gönül

1973 yılında Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya’da tamamladı. Üniversite eğitimine kadar olan süreçte talebesi olduğu okullarda oluşturulan ve ulusal düzeyde yarışmalarda dereceler alan korolar ile pek çok etkinliğe saz ve ses icrasıyla katıldı. 1997 yılında Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Bölümünden derece ile mezun oldu. Talebeliği esnasında Türk mûsikîsinin çeşitli tür ve biçimlerinde pek çok konser programına iştirak etti.

2004 yılında Prof. Dr. Fevzi GÜNÜÇ Danışmanlığında, S. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini, 2010 yılında Prof. Dr. Gülçin YAHYA KAÇAR Danışmanlığında, S. Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamladı.

2011 yılında Prof. Dr. Gülçin YAHYA KAÇAR’ın kurucusu olduğu Gazi Üniversitesi Tük Müziği Devlet Konservatuvarı, Çalgı Eğitimi Bölümü’ne Doktor Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent) olarak atandı. Konservatuvarda, uzun süre Müdür Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği vazifelerinde bulundu. 2014 yılında Yorumculuk (Ud) alanında Doçent Unvanı almaya hak kazandı. 2019 yılında Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarına Profesör olarak atandı. 

Lisans Eğitiminin başlangıcından (1993) - bu güne yurt içinde ve dışında pek çok konser programına genel Sanat Yönetmeni ve/veya Ud, Tanbur, Ritim Saz ve Ses icrası ile  iştirak etti. Ulusal ve Uluslararası Sempozyum, Panel ve Çalıştaylara davetli olarak katıldı. Yürütücüleri arasında yer aldığı uluslararası düzeyde projeler gerçekleştirdi. Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip talebeler yetiştirdi. Taranan hakemli dergilerde makaleleri, ileri ud icrasına ve Türk müziği solfej makam usûl dikte alıştırmalarına yönelik kitapları ve Türk Müziği alanında kitap bölümü yazarlığı bulunmaktadır.

Halen; Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümü'nde öğretim üyeliği ve Müdürlük görevine devam etmekte, uhdesinde bulunan AHBV Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan Türk Müziği Anabilim Dalı programında kayıtlı Yüksek Lisans ve Doktora talebelerinin tez danışmanlıklarını yürütmekte, akademik çalışmalarını devam ettirmektedir.