Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

 

 İnsan, teknoloji, sistem teorisi ve bilgi yönetimi alanlarını bir araya getiren akademik bir alandır. Yöneticilerin karar vermesini kolaylaştırmak için, değişik yerlerdeki bilgilerin toparlanarak, bütün halinde sunmak, Yönetim Bilişim Sistemleri'nin en önemli görevlerinden biridir. Bilgi günümüz toplumlarında stratejik bir kaynak haline gelmiştir. Bu açıdan düşündüğümüzde bilginin yönetilmesi gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda Yönetim Bilişim Sistemleri, işletmenin genel stratejileri ile uyumlu ve işletmeye rekabet üstünlüğü sağlayacak bilişim stratejisi oluşturmayı, karar verme, planlama ve kontrol mekanizmalarının etkinliğini ve verimliliğini artıracak bilişim sistemlerini tasarlamayı, geliştirmeyi ve yönetmeyi kapsamaktadır.

Öğrencilerimiz iki yaz dönemi staj yaparken, son yarıyıl sadece bir gün okula gelecek diğer günlerde ise sahasında çalışacak, mesleki adaptasyonun daha öğrenci iken gerçekleşeceği üniversite, öğrenci ve sektör bütünlüğü önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Ayrıca, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü mezunlarının akademik kariyerlerini sürdürme olanağı da bulunmaktadır.

 

Amaç

Son yıllarda bilişim sistemleri, yaşamın her kesiminde olduğu gibi, iş dünyasında da geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Bu nedenle, günümüzün işletme yöneticilerinin bilişim sistemlerinden alanlarıyla ilgili etkin bir şekilde yararlanabilmeleri beklenmektedir. Bu beklentiye uygun olarak, yönetim bilimleri ve bilişim sistemlerinin entegre olarak sunulduğu programlar, son birkaç yılda özellikle ABD ve Avrupa üniversitelerinde tercih edilen bölümler haline gelmişlerdir. Bölümümüzün temel amacı, Yönetim Bilişim Sistemleri disiplini içerisinde, bilginin sürekli üretilmesi, yenilenmesi ve yayılmasında önemli bir rol oynamaktır. Bu çerçevede işletmelerde bilişim sistemlerini geliştirecek düzeyde bilişim ve bu sistemleri yönetecek işletme bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmek amaçlanmıştır.

 

Misyon

Bölümümüzün misyonu; yönetim bilişim sistemleri, bilgi yönetimi, sistemlerde metodolojinin gelişmesi, işletme hesapları, veri tabanı, bilgi erişimi ve veri madenciliği alanlarında kendini kabul ettiren ve bu alanlarda uluslararası araştırmalarıyla tanınan bir bölüm olmaktır.

 

Vizyon

Vizyonumuz; işletme, planlama, tasarım ve enformasyon sistemlerinin uygulanmasında önemli katkılarda bulunabilecek işletme ve yönetim odaklı iyi yetişmiş mezunlar verebilmektir.

Emek vererek değer kattığımız güzide öğrencilerimizin değer kattığı bir kurum olmak idealiyle...