Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ

Prof. Dr. Mehmet GÖNÜL

Geçmişten günümüze ecdadımızın ulaştığı coğrafya ve medeniyet doğrultusunda neşv-ü nemâ bulan Türk mûsikîsinin temel eğitim, öğretim ve aktarım modeli olan meşk, hoca ve talebe arasında sâdece müzik ve eser eğitim-öğretiminden ibâret değildir. Meşk aynı zaman da bir hal, edep, âdap, usûl, erkân, mânâ, üslup, tavır oluşum, edinim ve aktarım yönteminin adıdır.
Hiç şüphesiz mûsikîmiz tıpkı târihimiz gibi kökleri çok derinlerde olan bir ulu çınardır. Bu muazzam çınarın yaşaması için körpe dallara, genç filizlere ve yapraklara ihtiyacı vardır. Ne kök yapraksız, ne de yaprak köksüz yaşayamaz, varlığını sürdüremez. Bu noktada her bir sanatkâr, mürşid ve talebe, kültürün köklerden-körpe dallara, yapraklara aktarımında kendi döneminden sorumlu olduğunun bilincinde olmalıdır.
Türk mûsikîsinin eğitim-öğretiminde kullanılacak materyallerin, âsârdan ve icrâdan beslenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu noktada eserlerden yola çıkılarak üretilen nazarî kaynaklar ve notalardan oluşan arşiv, ancak fem-i muhsin sanâtkâlarımızın sazında, sesinde hayat bulur, anlam kazanır. Türk mûsikîsinin genel icrâ üslûbu ve bu üslup temelinde oluşan özgün tavırlar ile gelenek idâme eder ve sonraki nesillere aktarılabilir. Aktarım ancak hocadan talebeye şeklinde olabilir. Bunun için bu kutlu sanat yoluna tam bir teslimiyet, mürşidine sadâkat, hürmet ve vefâ esastır. Eğitim-öğretim sürecinin bize ulaşan ve sonraki nesillere aktarılması gereken kutlu bir emanet olduğunun bilincinde olmak gerektir.


Kitap Adı : Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ISBN : 978-625-7517-71-3
Yazar : Prof. Dr. Mehmet GÖNÜL
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 230
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Eşrefoğulları Kitabı
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Karamanoğulları Beyliği
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
HIVAR VADİH
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Hegemonya Karşı Hegemonya
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Selefilik
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Ceride-i Rüsûmiye
Yöresel Çorba Tarifleri
Kamus-ı Teşrih
Şehir ve Âlimleri
ANLATIMLI BELAGAT
Medıcal and Aromatıc Plants
Sosyal Yaşam ve Kadın
SARF BİLGİSİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
MUTUN VADİHA 1
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Kurumlarda Değerler
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eğitimde Dijitalleşme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
The Rise Of Populism
İstihbarat Araştırmaları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Konya Mutfak Kültürü
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Mevlana ve İslam
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ANLATIMLI ARAPÇA
Dondurma ve Sorbe
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
MUTUN VADİHA 2
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Ramazanoğulları Beyliği
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Konya Turizm Rehberi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı