TR | EN

Hakkında

Yabancı Diller Yüksekokulu, rektörlüğe bağlı olarak 14.07.2010 tarih ve 6005 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne bağlı tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5/i maddesi gereği sunulan ortak zorunlu ve seçmeli yabancı dil derslerini ve yabancı dil(Almanca ve İngilizce) hazırlık programını yürütmektedir. Yüksekokulumuz şu anda Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram yerleşkesindedir. Yüksekokulumuz,  6 Dr. Öğretim Üyesi, 16 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 20 akademisyen ile hizmet sunmaktadır.

Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı, Almanca Hazırlık Programı ve Genel İngilizce-Almanca Programı olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Hazırlık Programları, yeni öğrencilerin akademik çalışmaları ve mezuniyet sonrası iş yaşamları süresince Avrupa Kurulu Ortak Dil Tüzüğü tarafından önerilen seviyelerde dil becerilerini verimli ve etkili bir şekilde kullanmalarına imkân tanıyan bir yıllık yoğunlaştırılmış dil programı sunmaktadır. Yabancı Diller Yüksekokulu'nun temel amacı Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin akademik çalışmalarıyla ilgili tüm kaynakları etkili bir biçimde kullanmalarına ve ingilizceyi iş yaşantılarında yazılı ve sözlü bağlamlarda iletişim kurarak kullanabilmelerine olanak sağlamaktır. Okulumuz, öğrencilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için kendini sürekli olarak değerlendirme ve yenileme ihtiyacını göz önünde bulundurmaktadır. Yüksekokulumuz öğrencilerin akademik çalışmaları süresince, iş ve sosyal çevrelerinde hedef dili etkili bir şekilde geliştirmelerini ve onlara gerekli bilgi, beceri ve güveni kazandırmayı amaçlamaktadır.