Yabancı Diller Yüksekokulu

Hakkımızda

Yabancı Diller Yüksekokulu, rektörlüğe bağlı olarak 14.07.2010 tarih ve 6005 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne bağlı tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5/i maddesi gereği sunulan ortak zorunlu ve seçmeli yabancı dil derslerini ve yabancı dil(Almanca, İngilizce ve Arapça) hazırlık programını yürütmektedir. Yüksekokulumuz Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram yerleşkesinde yer almakta olup,  5 Dr. Öğretim Üyesi, 19 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 24 akademisyen ile eğitim öğretime devam etmektedir.

Yüksekokulumuz hazırlık programları, yeni öğrencilerin akademik çalışmaları ve mezuniyet sonrası iş yaşamları süresince Avrupa Kurulu Ortak Dil Tüzüğü tarafından önerilen seviyelerde dil becerilerini verimli ve etkili bir şekilde kullanmalarına imkân tanıyan bir yıllık yoğunlaştırılmış dil programı sunmaktadır.

Yabancı Diller Yüksekokulu'nun temel amacı Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin akademik çalışmalarıyla ilgili tüm kaynakları etkili bir biçimde kullanmalarına ve eğitimini aldıkları yabancı dili sosyal yaşamlarında yazılı ve sözlü olarak iletişim kurarak kullanabilmelerine olanak sağlamaktır. Okulumuz, öğrencilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için kendini sürekli olarak değerlendirme ve yenileme ihtiyacını göz önünde bulundurmakta bu bağlamda çalışmalar yapmaktadır. Okulumuzda Yabancı Diller Yüksekokulu Kütüphanesi kurulmuş ayrıca öğrencilerimizin konuşma becerilerini artırmak için dijital kütüphane kurulması çalışmaları devam etmektedir. Yüksekokulumuz 2019 yılında web tabanlı sınav sistemine geçmiş, laboratuvarlarımızda bulunan 200 bilgisayar ile sınavlar dijital ortamda yapılmaktadır. Ayrıca okulumuz bünyesinde İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Farsça kursları açılarak üniversitemiz öğrencileri ve personeline dil eğitimi verilmektir.

Yüksekokulumuz, öğrencilerin akademik çalışmaları süresince, iş ve sosyal çevrelerinde hedef dili etkili bir şekilde geliştirmelerini ve onlara gerekli bilgi, beceri ve güveni kazandırmayı amaçlamaktadır.