Yabancı Diller Yüksekokulu

Misyon-Vizyon

Misyon

Yabancı Diller Yüksekokulu olarak amacımız, yabancı dil eğitimindeki çağdaş yaklaşım ve yöntemleri kullanarak öğrencilerimizin İngilizce, Almanca ve Arapça gibi yabancı bir dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilmelerini ve akademik çalışmalarını yürütebilmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerimizin ileri mesleki ve sosyal yaşantılarında ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede nitelikli bir yabancı dil eğitimini, yenilikçi ve dinamik bir öğretim kadromuzla sunmaktayız.

Vizyon

Yabancı Diller Yüksekokulu olarak vizyonumuz; Üniversitemizin akademik, bilimsel ve pedagojik hedefleri doğrultusunda sunmakta olduğumuz yabancı dil öğretimiyle, öğrencilerimize farklı kültürleri anlayabilme, eleştirel düşünebilme, edindikleri yabancı dilden akademik, mesleki ve sosyal yaşantılarında faydalanabilme becerileri kazandırarak, misyonumuzu en üst düzeye taşımak ve yüksekokulumuzun ulusal düzeyde etkin bir konumda olmasını sağlamaktır.