Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İyibildiren

1980 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladı. 2004 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi’nde; Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans (2007) ve İşletme Anabilim Dalında Doktora (2016) yaptı. 2004 - 2010 yılları arasında özel sektör deneyiminin ardından; 2010 – 2012 yılları arasında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi, 2012 – 2016 yılları arasında Selçuk Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi, 2016 – 2017 yıllarında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde Dr. Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı.

2017 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü’ne Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başladı. 2017 – 2019 yılları arasında Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini yürüten İyibildiren, 2019 yılında bölüm başkanlığına atanmıştır. Aynı zamanda Necmettin Erbakan Üniversitesi Kurumsal Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı görevini yürütmektedir.

6 Eylül 2019 tarihinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevine getirilen Mustafa İyibildiren evli ve 2 çocuk babasıdır.