ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ

Uluslararası ticaret, bir ülke ekonomisinin değişen küresel çevre şartları dikkate alınarak tüm sektörler itibariyle hem iç piyasa hem de uluslararası piyasalarda etkin rekabet gücünü oluşturabilme ve böylece ülke refah seviyesinin yükselmesine katkı sağlayabilme hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik süreçleri kapsayan disiplinlerarası bir bilim dalıdır.

Uluslararası Ticaret Bölümü, Türkiye’nin uluslararası piyasalarda edilgen ülke grubundan etken ülke grubuna dahil olabilmesini sağlayacak uluslararası ticaret alanında yeni nesil uzman işgücünün temin edilmesini hedeflemektedir. Program, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlayacak rasyonel kararların alınması, stratejik yönetim, uluslararası pazarlama, finansman, uluslararası ticaret, insan kaynakları ve çağdaş yönetim teknikleri vb. ilgili süreçleri ele alır.

Bölüm mezunları, ulusal ve uluslararası şirketlerin ihracat ve ithalat departmanlarında, bankaların dış işlemler ve fon yönetimi birimlerinde uzman olarak görev üstlenebilecekleri gibi, ulusal ve uluslararası para ve sermaye piyasalarında fon ve portföy yöneticisi olarak iş bulma şansların sahip olabileceklerdir. Aynı zamanda ilgili kamu kurumlarında (Dış Ticaret ve Hazine Müsteşarlığı) uzman kadrolarında istihdam edilebileceklerdir.

 

Misyonumuz

Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümünün misyonu; bölümün disiplinler arası niteliği ile küresel piyasalardaki rekabet ortamında üstünlük sağlayabilecek işletmecilik ve yöneticilik için gerekli bilgi ve becerileri kazanan işletmeciler ve yöneticiler yetiştirmektir.

 

Vizyonumuz

Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Ticaret Bölümünün vizyonu ise; gelişen Türkiye’nin yurtdışı ile rekabet edebilmesini ve koyduğu hedeflere ulaşmasını sağlayacak, teknik ve pratik donanımı en üst seviyede, ahlaki değerlere bağlı, akademik açıdan evrensel standartlarda bir eğitim almış lider nitelikli ticaret uzmanları, yönetici ve liderler yetiştirmeyi hedeflemektedir.