Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü

Hakkımızda

2018 yılının Aralık ayından itibaren Necmettin Erbakan Üniversitesi Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü, uluslararasılaşma ve uluslararası öğrencilik konusunda farkındalığa sahip olan ve alana dair gerek teorik gerekse pratik çalışmalar yürüten bir personel profili ile uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki eğitim süreçlerine katkıda bulunmak adına çalışmalar yürütmektedir.

Bilhassa uluslararası öğrencilerin kent ve üniversite hayatına intibakını sağlamlaştırmak adına gerek kurum içi gerekse kurum dışı yönetici, temsilci ve sivil toplum gönüllüleriyle sürdürülen çalışmalar vesilesiyle uluslararası öğrencilerle sürekli olarak bir araya gelinmektedir.