Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü

Dr. Ruhi Can Alkın

Eğitim Bilgisi:

Lisans: Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Yüksek Lisans: University of Southampton Sociology and Social Policy MSc Programme

Doktora: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı

 

Tezler

Yüksek Lisans: Religious Perceptions and Practices among International Male Muslim Students at the University of Southampton: A Critical Approach towards Modern Western Understandings of Religion (2013)

 

Doktora: Tarihsel Kopuş ve Süreklilik Bağlamında Türkiye'de Devlet ve Sivil Toplumun Uluslararası Öğrenci Politikası (2020)

 

 

Uluslararası Öğrencilik ve Uluslararasılaşma ile İlgili Yayınlar:

Kitap

Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Olmak: Süreçler, Beklentiler ve Tecrübeler (Müşerref Yardım ve Faruk Karaarslan ile Birlikte). Konya: Çizgi Kitabevi, 2019.

 

Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Örneği (Müşerref Yardım ve Ümran Kahraman ile Birlikte). Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Kültür Yayınları, 2018

 

Makale

Beşeri Sermaye Olgusu Işığında Türkiye’nin 2010’lu Yıllardaki Uluslararası Öğrenci Politikasına Giriş (Mehmet Birekul ile Birlikte). Ekonomi Bilimleri Dergisi, 11 (2), 79-92, 2019

 

Comparing Germany and the UK’s Local Approaches on International Education: Historical / Sociological Aspects (Gökhan Bozbaş ile birlikte). OPUS International Journal of Society Researches, 9 (16), 2533-2554, 2018.

 

Tam Metin Bildiri

Halat Kültür Modeli Ekseninde Türkiye’nin Uluslararası Öğrenci Politikası (Mehmet Birekul ile Birlikte). 3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Editör: Osman Akgül, İstanbul: Harf Yayınları, 340-352, 2019.

 

International Students and Islamic Multiculturalism: A Case Study in the UK. 1st International Student Symposium, Editor: Ali Arıkmert, İstanbul: Seçkin Ofset, 256-263, (2016).

 

Tüm yayınlar ve diğer akademik çalışmalar içinhttps://konya.academia.edu/RuhiCanAlkin

 

İletişim

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü

B Blok, Zemin Kat.

ruhicanalkin@gmail.com, Ofis Tel: 0.332.237 6991