TR | EN

SSS

Uçak Mühendisliği Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Uçak mühendisi ne iş yapar?

Uçak mühendisleri temelde her türlü hava aracının (uçak, helikopter, füze, insansız hava aracı, vs.) tasarımı ve imalatı ile ve bakım ve onarımını yapmaktadır. Bununla birlikte havacılık ve uçak-uzay sanayinde her türlü araştırma ve uygulama çalışmalarını yürütürler. Uçak mühendisliğinden mezun olan kişiler AR-GE tabanlı bir firmada hava araçlarının doğrudan tasarımında görev alabilecekleri gibi herhangi bir havayolu firmasında (THY, Pegasus, Anadolu Jet, vs.) uçakların ve diğer hava araçlarının bakımından sorumlu olabilirler. Aynı zamanda üniversitelerin kadrolarında araştırma ve uygulama alanında çalışabilirler.

Uçak mühendisliğinin başlıca çalışma konuları nelerdir?

Uçak mühendisliği temelde dört ana dala ayrılmaktadır. Bunlar; aerodinamik, itki-motor, yapı-malzeme ve kontrol-aviyoniktir.

Uçak mühendisliği mezunları nerelerde çalışırlar?

Uçak mühendisliği diploması alan kişiler Türkiye’de ve dünyada birçok alanda iş bulabilmektedirler. Sanılanın aksine sadece havacılık sanayinde değil makine, otomobil ve endüstriyel sanayide de uçak mühendislerine ihtiyaç vardır. Uçak mühendislerinin çalışabilecekleri yerler şunlardır:

  • Savunma Sanayi: TAI, TEI, Roketsan, Havelsan, TÜBİTAK-SAGE, TÜBİTAK-UZAY, Baykar Makine, Kale Havacılık, vs.
  • Ticari Hayaolu Şirketleri: THY, Pegasus, Anadolu Jet, SunExpress, MNG Teknik, vs.
  • Hava İkmal Bakım Merkezleri (HİBM)
  • Otomotiv Sanayi: Renault, Ford, Mercedes, BMC, Isuzu, vs.
  • Endüstri: Arçelik, Beko, AEG, Bosch, Momentus, vs.
  • Üniversiteler: Araştırma ve uygulama
  • Kamu: Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Savunma Sanayi Planlama Koordinasyon Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Bakanlıklar, Belediyeler, vs.
  • Yurtdışı: NASA, Üniversiteler, Airbus, Boeing, Özel şirketler.

Uçak mühendisliği eğitim dili nedir?

Uçak mühendisliği eğitim programının dili %30 ingilizcedir.

Uçak mühendisliği lisans programı eğitim süresi kaç yıldır?

1 sene İngilizce hazırlık, 4 sene lisans eğitimi olmak üzere toplam 5 yıldır.

Uçak mühendisliğinde zorunlu stajlar nelerdir?

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 20 iş günü İmalat + 20  iş günü Yönetim ve Organizasyon olmak üzere 40 iş günü zorunlu staj yapmaları gerekmektedir. 

Uçak mühendisliği neden makine mühendisliğine benzemektedir?

Uçaklar ve diğer hava araçları birer makinedir. Dolayısıyla uçak mühendisliği, makine mühendisliğinin bir bölümü olarak değerlendirilebilir. Türkiye’de uçak mühendisliği ilk defa makine fakültesi bünyesinde İTÜ’de kurulmuştur. Makine ile doğrudan alakalı dersler uçak mühendisliği için kritiktir. Uçak mühendisliğinden mezun olan kişiler aynı zamanda makine mühendisliği alanlarında kendini geliştirebilir. Aynı şekilde makine mühendisliğinden mezun olan bir kişi uçak ve havacılık alanında uzmanlaşabilir.

Uçak mühendisliğinin geleceği nasıldır?

Türkiye’de ve dünyada havacılık ve uçak sanayi oldukça yüksek bir ivme ile büyümektedir. Uçak mühendislerine olan ihtiyaç ise gün geçtikçe artmaktadır. Bu sebeple uçak mühendislerinin geleceği oldukça parlaktır. Ülkelerin küreselleşmesinde büyük rol oynayan havacılık sektörü durdurulamayan bir gelişim göstermektedir. Teknolojinin gelişimi ile beraber havacılık sektörü ileride daha büyük ilerlemeler kaydederek, hayatımızın vazgeçilemeyen bir parçası olacaktır. Sektörün bu denli hızlı gelişimler göstermesi ise bu alanda istihdam ihtiyacını artıracak, birçok iş olanakları sunacaktır. Ülkemizde ise sınırlı sayıda yetişen uçak mühendisi mezunları için büyük bir avantaj olacaktır. Havacılığın küresel bir kavram olmasından ötürü bu bölümden mezun olan öğrenciler hem yurtiçi hem yurtdışı imkânlara sahip olacaktır.

Uçak mühendisliği okumanın yanlış olacağı ve işsiz kalınacağı söylenmektedir. Bu ne kadar doğrudur?

Bu tür yaklaşımlar oldukça yanlıştır. Uçak mühendislerine olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Gerek savunma sanayinde AR-GE ihtiyaçları gerekse her geçen yıl artan havayolu uçak filoları ile uçak mühendisi açığı artmaktadır. Bununla birlikte uçak mühendisleri sadece havacılık değil makine, otomobil ve endüstri sanayinde de çalışabildikleri için bu bölümden mezun olup işsiz kalınacağını düşünmek oldukça yanlıştır.