Erol Güngör Türk Diasporası Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon-Vizyon

 

​​- Türkiye kökenli insanlar hakkında tarihi ve kültürel bilgilerin üretilmesi ve yayılmasında entelektüel ve destekleyici bir ortamı sağlamak;

Dünyadaki Türkiye kökenli insanların deneyimleriyle ilgili bilimsel, kültürel ve yaratıcı çalışmaların üretilmesini teşvik etmek ve desteklemek;

- Türk diasporalarının kimlik üzerindeki etkileri konusunda akademik ve kültürel kaynak olarak hizmet vermek;

- Türkiye Cumhuriyeti dışında ikamet eden, Türk Diasporasına sosyal ve kültürel bağlarla bağlı soydaş, akraba veya vatandaşların, sosyal ve hukuki durumlarını incelemek;.

- Yurt dışında yaşayan Türkiye kökenlilerin karşılaştığı hak ihlallerine yönelik gelişmelerin diğer azınlıkların elde ettikleriyle karşılaştırılarak ve yıl yıl takip edilerek raporlanmasını sağlamak;

- Politika geliştirme ve uygulamaya yönelik çalışmalarda kullanılabilecek referans niteliğinde kaynak veri oluşturmak;

- Türk Diasporası üzerine çalışmalar yürütebilecek akademisyenler ve uzmanlar yetiştirmek;

- Türk Diasporasını konu alan akademik incelemelerde bulunmak ve etkinlikler düzenlemek;

- Yurt dışında yaşayan soydaş, akraba ve vatandaşların durumunu doğrudan gözlemleyebilmek için ilgili ülkelerde anket ve istatistiksel çalışmalar yürütmek;

- İlgili ülkelerde medya yayınlarını takip etmek.