TR | EN

Gelen Giden Birim Evrakçısı

T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
GÖREV TANIMI FORMU

  Birim Adı   Gelen-Giden Evrak
  Üst Yönetici/Yöneticileri   Fakülte Sekreteri / Dekan Yardımcıları / Dekan
  Personel   Gelen-Giden Birim Evrakçısı

 

GÖREV VE SORUMLUKLULAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakültenin gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Gelen- Giden evrak kapsamındaki işleri yapar.
1. Posta, kurye, görevli memur, fax, elektronik ortamında gelen evrakları imza karşılığı teslim almak,
2. Gelen evrakları türüne göre ayırmak,
3. Evrak kayıt defterinin "gelen sayfasına" geliş tarihi ve kayıt sıra numarasını vererek kaydetmek,
4. Gelen evrak kaşesini basarak tarih ve sayısını yazmak suretiyle Fakülte Sekreterliği Makamına sunmak,
5. Fakülte Sekreterliğinden dönen evrakları ilgili makamlara sunmak veya birimlere göndermek,
6. Onay Makamından dönen evrakları ilgili birimlere iletmek ve kaydetmek,
7. Giden evrak kayıt defterini tutmak.
8. Evrak dağıtımında görevli personele giden evrakları zimmet defterleriyle teslim etmek,
9. Evrakın yerine ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek,
10. Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.