TR | EN

Hizmet Standartları

1

Gelen-Giden Evrak Kayıt

1- İlgili Evrak ve Ekleri 1 Gün
2

Bilgi Edinme Başvuruları

1-Dilekçe 15 Gün
3

İzin İşlemleri

1- İzin Formu 2 Gün
4 Personel İşe Başlama/İşten Ayrılma

1- Atama Onayı

2- Nakil Bildirimi (Naklen Gelen İçin)

3- Göreve Başlama Yazısı

4- Görevden Ayrılış Yazısı

5- İlişik Kesme Formu

6- Mal Bildirimi (Göreve Yeni Başlayanlar)

4 Gün
5

Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici ve Görevlendirme Talepleri

1-Dilekçe

2-Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

10 Gün
6 Taşınır Mal İşlemleri ve Malzeme
İstekleri (Depodan)

1- Malzeme Talep Formu

2- Taşınır İstek Belgesi

5 Gün
7 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu

1- Dilekçe

2- Aile Durum Bildirimi

3- Nakil Bildirimi

4- Atama Kararnamesi

5- İşe Başlama Yazısı

6- Mesafe Cetveli

7- Yolluk Bildirimi

12 Gün
8 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu

1-Onay

2-Yolluk Bildirimi

3-Katılım Belgesi

4-Ulaşım Gideri Belgeleri

12 Gün
9 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu

1- Dilekçe

2- Davet Mektubu veya Sunum Programı

3- Görevlendirme Yazısı

4- Yolluk Bildirimi

5- Görev tarihleri/giriş-çıkış tarihleri

15 Gün
10 Mal ve Hizmet Alımı
(Doğrudan Temin)

1- Teklif Mektubu

2- Piyasa Araştırma Tutanağı

3- Onay

4- Fatura

5- Taşınır İşlem Fişi

6- Muayene Komisyon Kararı veya Tutanak

15 Gün
11 Doğum Yardım Ödeneği

1-Dilekçe

2-Doğum Raporu

5 Gün
12 Ölüm Yardımı Ödeneği

1- Dilekçe

2- Ölüm raporu

1 Gün
13 Emeklilik İşlemleri

1- Dilekçe

2- Şahıs Emekli Kesenekleri

3- Fotoğraf

5 Gün
14 Duyurular

1- Duyuru Afişi veya Metni

1 Gün
15 Kayıt Yenileme (Mazeretli)

1- Dilekçe

2- Mazeretini Belirten Belge

3- Derse Yazılma Formu

4- Banka Dekontu

Akademik Takvim
16 Sınav Notuna İtiraz

1- Dilekçe

10 Gün
17 Ders Muafiyetlerinin yapılması

1- Öğrenci Dilekçesi

2- Not Durum Belgesi

3- Onaylı Ders İçerikleri

12 Gün
18 Kayıt Dondurma İşlemleri

1- Öğrenci Dilekçesi

2- Kayıt Dondurma Gerekçesi ile İlgili Belge

12 Gün
19 Mezuniyet İşlemleri

1-Transkript (Bölümünden mezun olmasında sakınca yoktur onaylı)

2- Fakülte Yönetim Kurulu

15 Gün
20 Başka Üniversiteden Ders Alma

1- Dilekçe

2- Ders İçerikleri

15 Gün
21 Burs İşlemleri

1- Başvuru Formu ve İstenen Diğer Belgeler

30 Gün
22 Staj İşlemleri

1- Staj Kabul Formu

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3-Staj Defteri

Staj Takvimi
23 Öğrenci Belgesi, Transkript Belge Verilmesi

1- Öğrenci Kimlik Kartı

1 Gün
24 İntibak İşlemleri

1- Dilekçe

2- Diploma

2 Gün
25 Yatay Geçiş İşlemleri

1-Dilekçe

2-Transkript ve Disiplin Cezası Belgesi

3- Ders İçerikleri

4- ÖSYM Belgesi

Yatay Geçiş Takvimi
26 Öğrenci Kayıt Sildirme

1-Dilekçe

2-İlişik Kesme Formu

3- Öğrenci Kimliği

15 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine, gerekli durumunda ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İLK MÜRACAAT YERİ                                                                                 İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
ADI SOYADI: Mustafa Salih KAYMAZ                                                        ADI SOYADI: Prof. Dr. Hilmi Bahadır AKIN
UNVANI: Fakülte Sekreteri                                                                            UNVANI: Dekan