Turizm Fakültesi
05.10.2021

Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Proje Çalışmalarına Devam Ediyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi yerel, bölgesel, ulusal ve ulusötesi proje çalışmalarına devam ediyor. Erasmus+ Programı kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesinin Bulgaristan, İspanya, Yunanistan ve Romanya’dan kurumlarla birlikte gerçekleştirdiği “We Are the Bridge Not the Border – Sınır Değil Köprüyüz” isimli projenin Uluslararası Eğitim toplantısı Yunanistan’ın Katerini şehrinde yapıldı.
Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve somut fikri çıktıların geliştirilmesi esasına dayanan Erasmus karşılıklı iş birliği projelerinin yüksek öğretim kurumlarının uluslarasılaşmasına büyük katkı sağlamakta. Bu kapsamda Yunanistan’da gerçekleştirilen "Hoşgörü ve kültürel çeşitliliğe sağduyu yaratma" temalı yapılan toplantıya Necmettin Erbakan Üniversitesi adına Turizm Fakültesinden Doç. Dr. Mehmet Demirel ve Dr. Öğr. Üyesi Yalçın TÜKEL katılım sağladılar ve toplantıda Konya’mızın hoşgörü ve kardeşliğinin simgesi olan Mevlana Hazretleri ile ilgili bilgilendirme sunumlar gerçekleştirdiler ve Necmettin Erbakan Üniversitesinin uluslararası öğrencilerine sunulan fırsatlar ve imkanlar hakkında bilgiler verdiler.