Türkçe Öğretimi UAM
30.03.2022

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı (Yeni)Kayıt formunu indirmek için tıklayınız.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı Uzaktan Eğitim
(Eğiticilerin Eğitimi Programı)
Programın Süresi:
44 saat teorik + 16 saat uygulama olmak üzere
60 saat / 4 hafta
Programın amacı:
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı’nın amacı, uygulamalı çalışmalarla katılımcılara Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi alanında yetkinlik sağlayacak birikim sunmak ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi alanında belge sahibi, uzman kişiler olarak yetiştirmektir.
Başlama ve bitiş tarihi:
Kesin kayıt tarihi ve derslerin başlama tarihi daha sonra ilan edilecektir.
Ön Kayıt Tarihleri:
29 Mart 2022-29 Nisan 2022
NOT:
Teorik derslerimiz uzaktan eğitim şeklinde çevrimiçi olarak verilecektir. 1 ders saati 40 dakikadır. Uygulama eğitimleri yüz yüze sınıflarda yapılacaktır.
NOT:
Kesin Kayıtlarınız gerçekleşmeden ödeme yapmayınız.
Katılım ücreti:
44 teorik + 16 uygulama : 60 saatlik programın ücreti 1000 TL’dir.

BANKA BİLGİLERİ:
Vakıflar Bankası Nalçacı Şubesi
IBAN NO: TR860001500158007300569437
Açıklama kısmına “YTÖ Sertifika Bahar 2022” yazdırmayı unutmayın. Dekontta mutlaka katılımcının adı ve soyadının yer alması gereklidir.
Ödeme Dekontunu [email protected] adresine mail atmanız gerekmektedir.
Kayıt ve iletişim için:
Öğr. Gör. Hakan ŞAHİN
Tel: 0332 3212016/2381 (dahili)
Kondil cep:0535 492 88 10
 
Web: http://www.erbakan.edu.tr/kondil
e-posta: [email protected]

PROGRAMIN HEDEFİ
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı’nın amacı, uygulamalı çalışmalarla katılımcılara Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi alanında yetkinlik sağlayacak birikim sunmak ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi alanında belge sahibi, uzman kişiler olarak yetiştirmektir.
PROGRAMIN İÇERİĞİ
Bugün dil öğretimi Avrupa Ortak Diller Belgesi’nde belirlenen yöntem ve içerik doğrultusunda yönlendirilmektedir. Bu da yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin de bu doğrultuda düzenlenmesi ve uygulanması zorunluluğunu doğurmaktadır. Bu nedenle kursiyerlere öncelikle bu dil öğretim çerçevesinin ilke ve amaçları açıklanacak, yöntem, içerik, hedeflenen kazanımlar tanıtılacaktır.
Yabancı dil öğretimi bir tür kültür öğretimidir. Bu nedenle dil öğretiminin kültür boyutu üzerinde durulacaktır.
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesine yönelik kuramsal ve uygulamalı çalışmalar
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dilbilgisi öğretimi etkinlikleri
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sözcük öğretimi teknikleri
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültür boyutuyla yazınsal metinlerin yeri ve kullanımı
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde materyal geliştirme çalışmaları
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde teknoloji kullanımı
Çağdaş dil öğretim yöntemleri
 
KİMLER KATILABİLİR?
Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Dil Bilim, Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Yabancı Diller bölümleri, Sınıf Öğretmenliği mezunları ile bu bölümlere hâlen devam etmekte olan 3.- 4. Sınıf öğrencileri, hali hazırda bir eğitim kurumunda Türkçe dersleri veren öğreticiler, yukarıda belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim gören veya mezun olanlar eğitime katılabilirler. Belirtilen alanlar dışından eğitime katılmak isteyenlerin durumları ise birimimizce yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenir.
DERS PROGRAMI
Kayıt süreci içerisinde ilan edilecektir.
EĞİTİM ŞEKLİ
Eğitimimiz Uzaktan Eğitim şeklinde çevrimiçi olarak verilecektir.
SERTİFİKA VE KATILIM BELGESİ HAKKINDA
Katılmış olduğunuz eğitimin sertifikasını Merkezimize gelip elden teslim alabilir veya karşı ödemeli kargo ile iletilmesini talep edebilirsiniz.