Küresel ve Bölgesel Araştırmalar UAM

Avrupa'da İslam Din Eğitimi Çalıştayı (15-16 Temmuz 2021)

 
Avrupa'da İslam Din Eğitimi Uluslararası Çalıştayı
 
Günümüzde, Avrupa'da İslam Din Eğitimi konusu siyaset ve toplum nezdinde yoğun bir tartışma konusu haline gelmiştir. 2020 itibariyle Avrupa'da 25 milyonu aştığı öngörülen Müslüman nüfusu ve son zamanlarda gerçekleşen göçmen akınıyla birlikte Müslümanlara yönelik İslam Din Eğitimi konusu gündem olmakla birlikte ihtiyaç haline gelmiştir. Bu ihtiyaç, Avrupa çapında farklı politika ve programlarla giderilmeye çalışılmaktadır. Tartışmaların büyük bir bölümü İslami Eğitimin kamu finansmanından yararlanıp yararlanmadığı hususunda olsa da Avrupa'daki her ulus, sahip olduğu siyasi ve kültürel özellikler nedeniyle farklı bir yaklaşıma sahiptir. Kamu kaynaklarıyla finanse edilen ve devlet tarafından düzenlenen İslam Din eğitimi programları, Müslümanların inançlarını şekillendirme girişimi olarak görülebilmektedir. Öte yandan, İslam Din eğitimi veren özel kurumlar aşırılık bağlamında bir tehdit olarak algılanabilmekte ve yansıtılabilmektedir. Bu ve buna benzer sebepler, devletleri ya aşırı geniş kapsamlı ve yetersiz sayılabilecek standartlaştırılmış eğitim sağlamaya ya da Fransa örneğinde olduğu gibi din eğitiminden tamamen vazgeçmeye itmektedir. Ancak, İslami eğitim veren özel kurumlara izin veren ülkeler de bulunmaktadır. İslam din eğitiminin içeriği konusundaki temel farklılaşma, kapsamlı teorik ve pratik eğitim ile yüzeysel din kültürü eğitimi arasında yapılan belirgin seçim olarak karşımıza çıkmaktadır. Entegrasyon ve asimilasyon bağlamında, tartışmaların odağındaki bir diğer konu ise, İslam din eğitiminin Müslüman topluluğun köken olarak ait oldukları ülke tarafından finanse edildiği durumlara ilişkindir. Bir diğer önem arz eden konu ise, İslam dini eğiticilerinin ve imamlarının eğitimi meselesidir ki son derece tartışmalı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa'da İslam Din Eğitimi üzerine düzenleyeceğimiz Uluslararası Çalıştay, Avrupa'daki mevcut yapı ve mevzuat üzerine çalışmaları sunmanın yanı sıra konuya ilişkin araştırmalarda elde edilen bulguları ortaya çıkarmayı, ülkeden ülkeye farklılık gösteren unsurları karşılaştırmalı bir biçimde sunmayı ve konunun Avrupa çerçevesinde tartışılan yönlerini ele almayı hedeflemektedir.
 
Çalıştay Tarihi
15-16 Temmuz 2021
 
Bildiri Özetleri Son Gönderim Tarihi              31 Nisan 202
 Kabul Bildirimi                                            15 Mayıs 2021
Tam Taslak Bildiri Gönderimi                     15 Haziran 2021
 
Daha fazla bilgi için: Türkiye Küresel ve Alan Araştırmaları Merkezi erbakan.edu.tr/tiga
 
Özetler ve Kısa Özgeçmişler [email protected] adresine gönderilmelidir.
 
Küresel pandemi koşullarının yüz yüze bir toplantı için uygun olmaması durumunda, çalıştay dijital platformlar aracılığıyla online olarak gerçekleştirilecektir. Öğle yemekleri ve konaklama sağlanmaktadır. Katılım ücreti yoktur.
 
Düzenleme Kurulu
 
Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR
Prof. Dr. Branislav RADELJIC
Doç. Dr. Gökhan BOZBAŞ
Dr. Öğr. Üyesi. Şeyma AKIN
Abdussamed BAYRAM
Muhammed Said TOPAL