Start-Up Communities

 

Fakültemizin 2013 yılı Teklif Çağrısı döneminde "Hayatboyu Öğrenme Programı" Leonardo da Vinci Ortaklık projeleri kapsamında proje ortağı olarak kabul edildiği (2013-1-IT1-LEO04-04187-13) numaralı "Start-Up Communities" projesi 24 aylık bir projedir.

Almanya, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya, İngiltere, İspanya, İtalya, İsveç, Portekiz, Türkiye ve Güney Kıbrıs olmak üzere 11 farklı ülkeden 14 proje ortağı kurum/kuruluşun dahil olduğu projenin temel amacı; girişimcilik ekosistemi içeisindeki bazı temel bileşenlerin araştırılması suretiyle ekosistem içerisindeki farklı mekanizmaların nasıl işlediği ve AB ülkeleri kapsamında ortaya çıkan iyi uygulama örneklerinin neler olduğu sorularına yanıt aramaktır. Ayrıca, proje sonucu elde edilmesi planlanan çıktılar aracılığıyla bireysel veya topluluk bünyesinde girişimciliğe yönelik faaliyetlerde bulunan farklı tür birimlere katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Start-Up Communities projesine ilişkin eylem planlarının oluşturulması safhasında partnerler tarafından planlanan toplam 7 hareketlilik bulunmaktadır. Söz konusu hareketlilikler bünyesinde gerçekleştirilecek toplantılar ve workshop faaliyetleri çerçevesinde her bir hareketliliğe ilişkin belirlenen farklı tür araştırma temaları aracılığıyla proje ekibindeki araştırmacılardan eylem planlarına yönelik en iyi uygulama örneklerinin ortaya konması beklenmektedir. Söz konusu araştırma temalarını 7 başlık altında toplamak mümkündür:

1- Enformel öğrenme, işbirliği ve girişimciliğin desteklenmesinde yeni bir araç olarak ortak çalışma alanları (Co-working Spaces)

2- Kuluçka faaliyetleri (İnkübasyon) ve çekirdek finansman (Seed Finance)

3- Girişimciliğe yönelik ilk adımların desteklenmesi

4- Girişimcilik faaliyetlerine erken katılım ve genç girişimcilik

5- Akademik ve mesleki eğitimin bir parçası olarak girişimcilik eğitiminde yenilikçi yöntemler

6- Fonksiyonel girişim ağları ve AB fonları

7- Üniversiteler – KOBİ’ler ve yeni girişimler arası işbirliği ekosistemi: Üniversiteler, KOBİ’ler ve yeni girişimler ortaklaşa nasıl çalışırlar ve etkileşimde bulunurlar. 

Proje çerçevesi, ortaklar ve faaliyetler ile ilgili daha fazla bilgi aşağıda verilen bağlantı adresleri aracılığıyla elde edilebilir.

Web Site:

http://www.startup-community.eu/

Facebook:

https://www.facebook.com/startupcommproject?fref=ts